Brussels parket onderzoekt fraude met terugbetaling roerende voorheffing

Het Brusselse parket en de Bijzonder Belastingsinspectie voeren een onderzoek naar twee firma's die constructies zouden hebben opgezet om roerende voorheffing terug te vorderen van de Belgische staat, hoewel ze daar geen recht op hebben. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gaat voorlopig om een vooronderzoek. Er is dus nog geen onderzoeksrechter aangesteld.

Buitenlandse beleggers in Belgische bedrijven kunnen vaak een deel van de roerende voorheffing, die werd ingehouden op hun dividenden, terugvragen van de Belgische fiscus. Heel wat landen sloten daarover belastingverdragen om te vermijden dat het dividend tweemaal belast zou worden. Die terugbetaling gebeurde de voorbije jaren zo goed als automatisch, zonder echte controle van de fiscus. Enkele oplichters zouden van die laksheid misbruik gemaakt hebben en de terugbetaling van de Belgische roerende voorheffing gevraagd hebben, terwijl ze nooit een dividend van het Belgische bedrijf ontvangen hadden en dus ook geen roerende voorheffing betaald hadden.

Volgens verschillende media zouden ze de voorbije drie jaar voor niet minder dan 300 miljoen euro ten onrechte aan roerende voorheffing terugbetaald hebben gekregen maar dat bedrag wordt vooralsnog niet bevestigd door het Brusselse parket.