Europa tikt België op vingers over depositogarantiesysteem

De Europese Commissie heeft België op de vingers getikt over de uitvoering van een Europese richtlijn over depositogarantiestelsels. Mensen zijn beschermd voor minimum 100.000 euro als hun bank failliet gaat. Europa legde extra regels op om de fondsen te financieren en een snellere uitbetaling te garanderen, maar België heeft die richtlijn nog niet volledig uitgevoerd.
AP2013

Europa verplicht de lidstaten al een vijftal jaar om depositohouders te dekken voor minimaal 100.000 euro als een bank failliet gaat. Anderhalf jaar geleden werden er bijkomende regels afgesproken om de nationale fondsen te prefinancieren en een snellere uitbetaling te garanderen. Die moesten tegen 3 juli van dit jaar in nationaal recht worden omgezet.

Net als Cyprus, Estland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië en Zweden heeft België die laatste richtlijn nog niet volledig uitgevoerd.

Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies naar de betrokken landen. Ze krijgen twee maanden tijd om de zaken op orde te brengen. Zo niet kan de Commissie hen voor het Europese Hof van Justitie dagen.

De harmonisering van de nationale depositogarantiestelsels wordt aanzien als een belangrijke stap in de uitbouw van een Europese Bankenunie. Lidstaten die de regels niet uitvoeren, krijgen geen toegang tot het Europese stelsel dat de Commissie op termijn uit de grond wil stampen.