Europa waarschuwt België over wetgeving tegen kinderpornografie

De Europese Commissie heeft ons land een laatste waarschuwing gestuurd over de uitvoering van een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

De vier jaar oude richtlijn legt minimumregels vast voor de definitie van strafbare feiten en sancties voor seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. De wetgeving moet ook voorkomen dat wegens seksuele misdrijven met kinderen veroordeelde personen nog beroepsactiviteiten uitvoeren waarbij ze nog geregeld met kinderen in contact komen.

Begin vorig jaar stuurde de Commissie België een aanmaningsbrief. De Commissie deelde vandaag mee dat ze de Belgische antwoorden op die brief niet bevredigend vindt. Ze stuurt de regering daarom een met redenen omkleed advies, een laatste verwittiging vooraleer de zaak bij het Europese Hof van Justitie kan belanden. België krijgt nog twee maanden de tijd om de Commissie op de hoogte te brengen dat alle maatregelen zijn genomen om de richtlijn volledig uit te voeren.