Europarlementsleden scharen zich achter uitwisseling passagiersbestanden

Vijf dagen na de lidstaten hebben ook de Europarlementsleden van de bevoegde commissie het licht op groen gezet voor de invoering van een systeem dat de autoriteiten toegang biedt tot de passagiersbestanden van luchtvaartmaatschappijen. Het zogenaamde PNR-systeem wordt door voorstanders beschouwd als een belangrijk wapen tegen terrorisme.

In de commissie Binnenlandse Zaken van het Europese halfrond schaarden 38 leden zich achter de deal die vorige week met de ministers van Binnenlandse Zaken is bereikt. Negentien leden stemden tegen, twee leden onthielden zich. Begin volgend jaar moet het akkoord nog bekrachtigd worden door het voltallige parlement.

De richtlijn verplicht de luchtvaartmaatschappijen om de reservatiegegevens van hun passagiers over te maken aan de nationale autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en zware misdaad. Het gaat onder meer over namen, adressen, vluchtschema's, kredietkaarten en informatie over bagage.

Over de invoering van het systeem wordt al jaren onderhandeld door de lidstaten en het Europees Parlement, waar grote bekommernis bestond over mogelijke aantastingen van het recht op privacy. De aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en later dit jaar in het centrum van Parijs hebben de onderhandelingen in een stroomversnelling gebracht.