Leerkrachten vaker en langer ziek

Vlaamse leerkrachten blijven meer ziektedagen opnemen. Vorig jaar waren wel minder leraren ziek, maar wie uitviel, deed dat meteen voor langere tijd. Dat blijkt uit het jaarrapport Ziekteverzuim van het Vlaams onderwijspersoneel.

Het gaat niet goed met de leerkrachten, zo blijkt uit cijfers van het ziekteverzuim van het Vlaams onderwijspersoneel. In 2014 bleven de leerkrachten samen 2.514.111 dagen thuis. Dat zijn ongeveer 15 ziektedagen per jaar per leerkracht en dat is het hoogste peil sinds 2009. Wel waren minder leerkrachten ziek, maar de zieke leraren bleven dus langer thuis.

Een hoofd vol zorgen blijkt de voornaamste oorzaak van ziekte bij leerkrachten. Ongeveer één op de drie ziektes was te wijten aan stress, depressies of burn-outs. Bij de overheden in ons land, zowel op Vlaams als federaal niveau, blijft bijvoorbeeld een kwart van de personeelsleden thuis door psychosociale aandoeningen. De andere boosdoeners in het onderwijs zijn problemen met de rug of met de gewrichten.

Niet bij iedereen evenveel

Hoe jonger de leerkracht, hoe minder hij of zij ziek is. Het zijn vooral de oudere personeelsleden tussen 56 en 65 jaar die de meeste ziektedagen opnemen en ook daar bevindt zich de grootste stijging. Bij de groep van de veertigers is de grootste stijging van de psychosociale problemen terug te vinden. Ook  mannen en leerkrachten in het secundair onderwijs hebben een grotere kans om door stress en depressie ziek te worden.

Niet alleen leraren die voor de klas staan, worden vaak getroffen door stress en burn-outs. Hoewel er minder directieleden ziek zijn dan leraren, worden ze wel veel vaker getroffen door psychosociale ziektes. Iets meer dan de helft van de ziektedagen bij directies in het basisonderwijs is te wijten aan stress en burn-outs, terwijl dit cijfer oploopt tot goed 60 procent in het secundair onderwijs.

"Veel mensen onderschatten welke uitdagingen directeurs en leerkrachten aangaan", zegt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de krant De Morgen. "Een dagje minder functioneren gaat niet als je voor een groep leerlingen staat. Ook wordt er minder dan in andere beroepen in teamverband gewerkt. Juist daar moeten we in de lerarenopleidingen en op de scholen zelf op inzetten."

Toch ook een positieve trend

Toch is er ook een positieve trend, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We zien dat steeds meer leraren na een langdurige ziekte het werk hervatten, zij het dan deeltijds. Dat is goed nieuws want dat gebeurde vroeger veel minder."

Al wil de minister niet blind zijn voor de hoge cijfers en wil ze werk maken van een loopbaanpact om de werkdruk te verminderen. "Dat het aantal ziektedagen toeneemt en de personeelsleden langer ziek blijven door psychosociale aandoeningen zoals stress en depressie, zijn signalen die we niet mogen negeren. Werkbaar werk is binnen het onderwijs een terechte bekommernis."