N-VA en Open VLD willen macht van de spoorbonden inperken

Regeringspartij N-VA verhoogt de druk op de bonden bij het spoor. Ze dreigt ermee een artikel te schrappen in de wet die het sociaal overleg bij de NMBS regelt. Ook Open VLD wil dat de wet verandert die de spoorbonden het recht geeft om de onderhandelingen te blokkeren.

Nadat de vakbonden bij de NMBS dinsdag het ontwerp van sociaal akkoord hadden verworpen, reageerde N-VA al dat de tekst niet ver genoeg ging. "Aan de echt heilige huisjes wordt amper geraakt", klonk het.

De directies van de NMBS en Infrabel maakten intussen bekend dat ze enkele maatregelen om de productiviteit te verhogen unilateraal wil doorvoeren. Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageerde daar woensdagavond op door vijf stakingsdagen aan te kondigen voor januari.

Macht van de bonden inperken

N-VA kwam met het voorstel om de macht van de bonden in te perken. De partij ziet in de wet over het sociaal overleg bij de NMBS een belangrijke verankering van de almacht van de bonden. In het nationaal paritair comité hebben de bonden en de directie elk de helft van de stemmen, maar is een tweederdemeerdheid nodig om een akkoord uit te voeren.

"Het gevolg is dat de bonden elke aanpassing aan de arbeidsregeling gemakkelijk kunnen blokkeren", zegt Kamerlid Ines De Coninck van de N-VA. Ze dreigt ermee het artikel in kwestie te laten schrappen. "Als de bonden zich zo onredelijk blijven opstellen, denk ik dat er wel een meerderheid voor te vinden zal zijn", klinkt het. "De bedoeling is dat een gewone meerderheid volstaat."

De maat is vol

Ook voor Open VLD is de maat vol. Kamerlid Vincent Van Quickenborne: "We moeten er nu voor zorgen dat de vakbond niet langer met veto's kan gooien in de besluitvorming. Vandaag kunnen zij door de wet van 1926 alles blokkeren."

CD&V roept op tot kalmte. Volgens Kamerlid Servais Verherstraete van CD&V is het nu vooral belangrijk om de onderhandelingen opnieuw op het juiste spoor te krijgen. "Iedereen moet een tandje bijsteken bij de onderhandelingen. In de plaats van naast de tafel hard te roepen, moeten we rond de tafel goed onderhandelen zodat we een akkoord kunnen bereiken. Later kunnen we praktische afspraken maken over de minimale dienstverlening."

In de krant De Tijd wordt de demarche van N-VA "vooral symbolisch" genoemd. Want ook met een gewone meerderheid is nog altijd het fiat van de bonden nodig om een sociaal akkoord goed te keuren.