Onderzoekers KU Leuven ontdekken minder vervuilende diesel

Onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit Utrecht hebben een manier ontdekt om diesel te produceren die veel minder CO2 en fijn stof uitstoot in vergelijking met de huidige brandstof. De nieuwe techniek, waarover de onderzoekers rapporteren in het wetenschappelijk vakblad Nature, kan door de industrie vrijwel meteen gebruikt worden. "Binnen 5 tot 10 jaar kunnen er al auto's rondrijden op deze nieuwe "schone" diesel", aldus de wetenschappers.
2006 Getty Images

Voor de productie van een brandstof worden katalysatorkorrels -bij diesel zijn ze enkele millimeters groot- toegevoegd aan een basisgrondstof waar zij een chemisch proces op gang brengen dat op het einde van de rit resulteert in bruikbare brandstof. In dit productieproces stuiteren de moleculen van de basisgrondstof in de katalysator verschillende keren over en weer tussen chemische functies -in dit onderzoek werden de functies metaal en een vast zuur bestudeerd- tot ze bruikbaar zijn als dieselbrandstof. Decennialang ging men ervan uit dat de functies binnen zo'n katalysator best zo dicht mogelijk bij elkaar lagen, zodat de moleculen sneller over en weer kunnen stuiteren en op die manier vlugger een bruikbaar resultaat zouden opleveren.

"De resultaten van ons onderzoek tonen echter het tegenovergestelde aan. De functies binnen een katalysator blijken best op een minimumafstand van elkaar te liggen en niet zo dicht mogelijk", aldus professor Johan Martens van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse van de KU Leuven. Via deze nieuwe techniek kunnen volgens Martens heel wat moleculen in diesel worden geoptimaliseerd, waardoor de auto's die op deze brandstof rijden veel minder fijn stof en CO2 gaan uitstoten.