Syrische oppositie eens over overgangsregering

In de Saudische hoofdstad Riyad hebben een aantal Syrische oppositie- en rebellengroepen een akkoord gesloten over de principes waarover ze willen praten met de Syrische regering. Dat kan het begin vormen van een politieke oplossing voor het conflict.

In de nogal vage compromistekst beloven de deelnemers te werken aan "een pluralistisch regime dat alle sectoren in Syrië moet vertegenwoordigen". Het gaat dan om zowel etnische als religieuze groepen.

De opposanten willen dus praten met de Syrische regering om uiteindelijk een overgangsregering tot stand te brengen. Voorwaarde is wel dat president Bashar al-Assad "en zijn bende" daarna opstappen.

De deelnemers aan de conferentie omvatten zowel burgerlijke oppositiegroepen als gewapende rebellengroepen. Onder meer het prowesterse Vrije Syrische Leger, maar ook islamistische groepen zoals de Ahrar al-Sham waren aanwezig, al maakten die laatsten nogal wat bezwaren.

Toch zijn niet alle strijdende partijen uitgenodigd. De terroristen van IS en al-Nusrat waren niet aanwezig en de Syrische Koerden evenmin. Belangrijk is wel dat er nu een eerste stap gezet is naar een politieke oplossing van het conflict.

Ook de regionale grootmachten zoals de Verenigde Staten, Europa, Rusland, Iran en de Arabische Golfstaten proberen de volgende weken hun violen over Syrië gelijk te stemmen. Zowat alle hebben ze er belang bij om de haard van onrust die Syrië nu geworden is onder controle te houden en terroristische groepen gezamenlijk te bestrijden.