Verschillende ziekenfondsen verhogen (in bepaalde regio's) het lidgeld

Een aantal ziekenfondsen verhogen het lidgeld vanaf volgend jaar, maar ze leggen er ook de nadruk op dat hun dienstverlening wordt verbeterd of uitgebreid. De bijdrageverhoging varieert naargelang de regio en het ziekenfonds, want de ziekenfondsafdelingen beslissen autonoom over de hoogte van hun ledenbijdragen.
© Clément Philippe - www.belgaimage.be

CM

Zo blijft de bijdrage in Antwerpen bij het christelijke ziekenfonds CM ook in het komende jaar behouden op 76,44 euro per jaar, maar in Leuven is er een verhoging van 9 procent en stijgt de jaarbijdrage van 66 euro naar 72 euro. In de regio Midden-Vlaanderen gaat de bijdrage van 78,48 euro per jaar naar 84 euro per jaar (of 21 euro per kwartaal).

In een begeleidende brief wijst CM er wel op dat hier heel wat voordelen tegenover staan, zoals de gedeeltelijke terugbetaling van tandprothesen, een hoorapparaat of oordoppen op maat en de terugbetaling van het remgeld bij doktersbezoek voor kinderen beneden de 7 jaar, of nog een tussenkomst bij lidgeld van jeugdbeweging of sportkampen. In vijf van de 12 regio's van de CM blijft de bijdrage op hetzelfde niveau, in de andere 7 regio's is er een verhoging van de ledenbijdrage tussen 1 en 9 procent.

Socialistische ziekenfondsen

Bij het socialistische ziekenfonds De Voorzorg in Antwerpen zal de ledenbijdrage verhogen van 75,96 euro naar 76,92 euro per jaar. "Maar daar staat tegenover dat het remgeld voor kinderen beneden de 7 jaar volledig wordt terugbetaald en bij de raadpleging van een erkende diëtist is er een terugbetaling van 40 euro per jaar. Er komt ook meer psychologische begeleiding, ongeacht de leeftijd van het lid, en de terugbetaling voor tand- en oogzorg en voor brillen wordt uitgebreid", zegt Katrien De Weirdt, woordvoerster van de socialistische ziekenfondsen De Voorzorg en Bond Moyson.

In Oost-Vlaanderen is er bij het socialistische ziekenfonds een verhoging van 82,06 euro naar 84,06 euro per jaar en in West-Vlaanderen van 82,02 naar 84,06 euro. Ook daar zal de dienstverlening volgens de woordvoerster aanzienlijk worden uitgebreid. In Vlaams-Brabant blijft het bedrag ongewijzigd op 72 euro en voor Limburg, waar de bijdrage nu 54 euro bedraagt, is het nog onduidelijk of er een verhoging komt, "maar als die er komt zal ze ook minimaal zijn en zal er een meer service tegenover staan", zegt Katrien De Weirdt.

Onafhankelijke ziekenfondsen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds Omnimut verhoogt zijn bijdrage per titularis en per maand in het komende jaar van 10,40 euro naar 10,72 euro. Bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex gaat het bedrag van 5,61 euro per maand voor een titularis zonder kind ten laste naar 7,53 euro en van 11,22 euro per maand naar 15,06 euro per maand voor een koppel met kinderen. Ook Securex wijst erop dat tegenover de verhoging een uitbreiding staat van de terugbetalingen voor consultaties bij artsen, specialisten, logopedisten en kinesisten.

Bij Partena Ziekenfonds wijzigen de ledenbijdragen niet. Bij Partenamut stijgt het bedrag wel met 0,50 euro, maar ook dit Onafhankelijk Ziekenfonds biedt bijkomende tegemoetkomingen en diensten aan. Bij het Onafhankelijk Ziekenfonds OZ gaat de bijdrage van 7,80 euro naar 8,39 euro voor een titularis per maand en van 15,60 naar 16,78 euro voor een koppel met kinderen.