"De groeilanden moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen"

Groeilanden moeten niet betalen en worden niet verplicht om de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) knelt daar vooral het schoentje bij de ontwerptekst over de klimaatopwarming. "De groeilanden moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen."

Aanvankelijk werd gemikt op vandaag, maar een finaal klimaatakkoord zal er pas zaterdagochtend zijn. "De wil is er om te landen. Maar naast een aantal positieve evoluties zijn er nog wat knelpunten en die vragen extra tijd", zei minister Schauvliege, die in Parijs is, in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens Schauvliege knelt het schoentje vooral bij het verschil in ambitieniveau tussen de groeilanden en de industriële landen. "Vanuit Europa willen we bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering en willen we inspanningen doen om de opwarming van de aarde te beperken. Maar uit de huidige tekst blijkt dat groeilanden zoals China en India niet moeten betalen en dat ze bijvoorbeeld ook niet worden verplicht om de klimaatdoelstellingen te halen. En dat ligt gevoelig."

Schauvliege hekelt de houding van de groeilanden. Ze willen wel werken aan minder CO2-uitstoot, maar ze willen geen monitoring of controle, zegt de minister. "Zo heb je absoluut geen garantie dat de opwarming van de aarde wordt tegengegaan en dat is toch essentieel. De groeilanden moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen."

Ook in België opnieuw aan de slag

Ook het gebrek aan een langetermijnvisie is een probleem. "De langetermijndoelstelling van 2050 is verdwenen. Vanuit Europa vinden we het toch essentieel dat er een ambitieuze doelstelling komt zodat we op lange termijn kunnen plannen."

Komt het zaterdag tot een akkoord, dan moeten de onderhandelingen in België ook opnieuw worden opgestart. Al is dat volgens de minister nog niet meteen voor morgen. "Eerst moet een doelstelling voor de Europese Unie worden afgesproken. Die wordt dan verdeeld over de lidstaten. Pas in 2016 zal duidelijk worden wat de bijdrage van België is en dan moeten we opnieuw aan de slag gaan om de doelstelling intern te verdelen", aldus minister Schauvliege.