"Knipperlichten onderwijs staan te branden"

Oppositiepartijen Groen en SP.A zien in het rapport van de OESO over het Vlaamse onderwijs een bevestiging van hun kritiek. "Dit rapport moet een wake up-call zijn voor het Vlaams onderwijs", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Vlaanderen moet overwegen om de geldstromen tussen basis- en secundair onderwijs te harmoniseren. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport over de financiering van het Vlaams onderwijs. Investeren in kinderen tijdens de vroege jaren levert meer op dan later tijdens de schoolcarrière, luidt het.

Volgens Groen-onderwijsspecialist Elisabeth Meuleman moet het rapport voor de Vlaamse regering een "wake-upcall" zijn. "Het geheel van uitdagingen en knelpunten wijst op een onderwijssysteem dat kraakt in al haar voegen."

"Verschillende knipperlichten staan te branden: onderfinanciering van het basisonderwijs, socio-economische polarisering, de immense noden in de scholenbouw en de nood aan een modernisering van het lerarenberoep".

"Kloof tussen sterke en minder sterke leerlingen schrikbarend hoog"

SP.A-parlementslid Caroline Gennez leest in het rapport een bevestiging van het standpunt van haar partij. "In plaats van te evolueren naar een gelijke basistoelage per kind, zoals het Vlaamse regeerakkoord aankondigt, moet de financiering van scholen op basis van leerling- en schoolkenmerken net versterkt worden", klinkt het.

"De kloof in het Vlaamse onderwijs tussen de sterkst en de minder presterende leerlingen is schrikbarend hoog. En helaas heeft dit heel veel te maken met waar het kind opgroeit: het opleidingsniveau van de mama, de economische thuissituatie en de thuistaal. We moeten kinderen en scholen die ruim aantikken op deze kenmerken net meer kansen geven om bij te benen. En daarvoor is het belangrijk om de scholen extra te financieren", stelt Gennez.

"Ons onderwijs moet de lat hoger leggen en de kloof verkleinen. Een sterk schoolbeleid, met meer omkadering voor leerlingen die het meer nodig hebben, komt ook ten goede aan kansrijke kinderen in dezelfde school."