"Minimale dienstverlening in buitenland loopt vaak voor geen meter"

Als de spoorbonden in januari echt vijf dagen staken, dan wil de federale regering werk maken van een verplichte minimale dienstverlening voor de treinreizigers. In theorie is dat perfect mogelijk, maar is dat ook zo in de praktijk? Professor Arbeidsrecht Patrick Humblet (UGent) en voormalig ACOD Spoor-voorzitter Jos Digneffe hebben er hun bedenkingen bij, zo bleek in "De afspraak". Ook minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) vroeg zich in "Keien van de Wetstraat" luidop af hoe dat allemaal georganiseerd moet worden.

Een minimale dienstverlening is in principe mogelijk, stak professor Humblet in "De afspraak" van wal. "Het stakingsrecht is niet absoluut, de overheid heeft de mogelijkheid om beperkingen op te leggen. Het is alleen maar de vraag: hoe ver zullen die beperkingen gaan?" 

Daar zit namelijk het addertje onder het gras. "Eens de regering een bepaalde grens overschrijdt, dan zit ze met een probleem want dan heeft ze een regeling die in strijd is met het internationaal recht. Waar die grens ligt? Dat kan ik niet zeggen, want ik weet niet wat ze van plan zijn. Ik heb echter de indruk dat de regeling die nu op punt staat, wat afgekeken is van de regeling van de politiediensten. Je kan politie echter niet vergelijken met het spoor."

Veiligheidsrisico

Voormalig ACOD Spoor-voorzitter Jos Digneffe betreurt dat er zo weinig wordt gezegd over het aspect "veiligheid" bij minimale dienstverlening. "Als je per uur één trein laat rijden of je laat er vijf rijden, je hebt identiek hetzelfde aantal personeelsleden nodig. Mocht de minimale dienstverlening worden opgelegd, dan zou ik als vakbond zeker maken dat ik de politieke besluitnemers verantwoordelijk kan stellen voor mogelijke ongevallen. Die zitten er namelijk ongetwijfeld aan te komen. Iedereen die echt weet wat er op de spoorwegen gaande is, weet dat minimale dienstverlening niet werkt."

Buitenland

Humblet wil ten slotte ook graag reageren op Open VLD-vicepremier Alexander De Croo die zei dat we naar het buitenland moeten kijken. "In heel veel landen bestaat er een regeling van minimale dienstverlening", erkent Humblet. "Juridisch gezien zit dat prachtig in elkaar, maar als ik kijk naar de buitenlandse stakingen dan loopt die minimale dienstverlening voor geen meter. Je kan als jurist een perfecte regeling maken, maar het moet wel werken."

"Aan tafel!"

Eerder vanavond riep minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) in "Keien van de Wetstraat" nogmaals op om opnieuw aan tafel te gaan. "Bepaalde slogans gaan in de praktijk weinig realiseren, denk maar aan die minimale dienstverlening. Ik ben daar ook voor, maar hoe gaat men dat organiseren? Je moet een minimum aantal personeelsleden hebben voor de veiligheid en om de treinen te laten rijden. Je moet ook afspraken maken: welke treinen gaan rijden? Het is een paradox dat men voor een minimale dienstverlening effectief uit te voeren, het akkoord moet hebben van het personeel. Hoe komt men daartoe?"