"Onderhandelingen lopen vast op financiering"

De onderhandelingen op de Klimaattop in Parijs lopen vast op het financiële luik, zegt federaal Milieuminister Marie Christine Marghem (MR). Vandaag wordt er de hele dag bilateraal overlegd om te trachten de zaken vlot te trekken, voorzitter Laurent Fabius hoopt zaterdagochtend met een akkoord te kunnen uitpakken.
Jasper Jacobs

In het ontwerpakkoord van donderdagavond werden verschillende zaken uitgeklaard. Onder meer de temperatuurdoelstelling werd zo goed als vastgelegd in de formulering: "We houden de opwarming van de aarde onder 2 graden en streven ernaar ze tot 1,5 graden te beperken".

Om dat doel te bereiken hebben de minder ontwikkelde landen echter financiering nodig en daar knelt momenteel het schoentje. "Landen als China en India werden lange tijd als ontwikkelingslanden beschouwd, maar het zijn intussen sterke groeieconomieën geworden", analyseert Marghem. "De westerse staten eisen dus dat zij ook beginnen bij te dragen aan de financiering van de minder sterke landen."

Vooral de Verenigde Staten zouden sterk hameren op solidariteit van de groeieconomieën. Die schermen echter met het concept 'historische schuld': de westerse economieën hebben de klimaatverandering in gang gezet, niet zij.

Het blok rond China heeft er donderdag ook al voor gezorgd dat de concrete emissiereductie tegen 2050 uit het akkoord is verdwenen. Marghem is wel tevreden met de huidige formulering rond temperatuur. "Dit lijkt me het hoogst haalbare. De frase maakt gewag van 2 graden, maar duidt ook aan dat zulks niet genoeg zal zijn. Er zit een traject in vervat", besluit ze.