"Sterke terugval criminaliteit sinds invoeren grenscontroles"

Sinds er controles zijn aan de Franse grensovergangen is de criminaliteit in de grensstreek drastisch gedaald. Dat zegt de lokale politiezone Grensleie. De controles zijn vandaag precies een maand bezig.

Vermoedelijk duren de controles nog tot half februari, zolang de noodtoestand in Frankrijk van kracht is. Door de controles zijn er dagelijks vertragingen tot een half uur en meer, maar opvallend is dat de meeste chauffeurs daar geen problemen mee hebben, zegt Stefaan Vannieuwenhuyze: "Mensen zijn blij dat we er staan, we krijgen felicitaties. In tijden van Nieuwjaar doet dat schouderklopje van de mensen extra deugd."

De lokale politie stelt vast dat ramkraken, home- en carjackings en zware diefstallen door Franse daders bijna niet meer voorkomen. "Daders worden afgeschrikt. Het wordt moeilijker om over de grens te komen." Precieze cijfers zijn er nog niet.