Actieplan Molenbeek evolueert naar een "plan Canal"

Hoewel de focus onverminderd op Sint-Jans-Molenbeek blijft, heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beslist om bij de uitwerking van zijn actieplan nog een reeks andere gemeenten te betrekken. Zaken als wapenhandel en druggebruik, maar bijvoorbeeld ook domiciliefraude, stoppen immers niet aan de grenzen van Molenbeek.
imago/Haytham Pictures

In de nasleep van de aanslagen in Parijs werd duidelijk dat er bij heel wat terrorisme- en radicaliseringsdossiers telkens een link bestond met Sint-Jans-Molenbeek. Jambon zei de gemeente te willen "opkuisen" en beloofde een actieplan om de lokale veiligheidssituatie aan te pakken. Zijn diensten zijn daarover volop in overleg met de lokale autoriteiten, de politiezone en alle andere betrokken diensten.

"Ruimer probleemgebied"

"Tijdens dit overleg werd duidelijk dat het eigenlijke probleemgebied ruimer is dan één bepaalde wijk in Molenbeek", verduidelijkte Jambon in de bijzondere Kamercommissie Terrorismebestrijding. "Op basis van een objectieve studie aan de hand van concrete parameters zoals criminaliteitscijfers voor wapenhandel en druggebruik, alsook het aantal "foreign terrorist fighters" op het grondgebied, werd beslist om verder te werken in een grotere zone."

Concreet gaat het naast Molenbeek om Sint-Gillis, Anderlecht, Koekelberg, Laken, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Vilvoorde. Iets wat MR-Kamerlid en burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin deed voorstellen om dan maar te spreken van het "plan Canal" aangezien het voornamelijk gaat om de gemeenten rond de Kanaalzone.

In studiefase

Het plan zelf zit voorlopig nog in de studiefase, al hoopt het kabinet-Jambon het binnenkort te kunnen voorstellen. Doel is zowel het radicalisme aan te pakken als de criminaliteit en de illegale economie die daar vaak mee gepaard gaat, "met inbegrip van het herstel van de "rule of law"".

Bij de federale gerechtelijke politie van Brussel en Halle-Vilvoorde zal capaciteit worden vrijgemaakt om de "gerechtelijke doelstellingen" te halen. Er wordt ook bekeken hoe de interventiepatrouilles ondersteund kunnen worden om meer blauw op straat te krijgen. En deze week zijn al specialisten op vlak van bevolkingsinschrijving in Molenbeek geweest voor een gesprek met de bevoegde schepen en de betrokken diensten.