Directeur Museum M wordt Vlaams topambtenaar

De Vlaamse regering heeft Luc Delrue, de directeur van het Museum M, benoemd tot secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Delrue volgt Christine Claus op. Hij kwam als beste kandidaat uit de onafhankelijke selectieproeven. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).

Luc Delrue is al meer dan 30 jaar actief in de culturele sector. In de jaren 90 leidde hij de Stichting voor Kunstpromotie. In 2000 werd hij in West-Vlaanderen algemeen coördinator van het cultuurproject Anno'02 en in de periode 2003-2009 was hij zakelijk leider van het het Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), waar hij onder meer de fusie met Centrum voor Beeldcultuur in goede banen leidde.

In 2009 werd Delrue aangesteld als intendant van het Leuvense Museum M, waar hij in 2013 ook directeur werd. Met een sterke publiekswerking, een uitgesproken visie op de museale werking en collectie en een eigenzinnige mix van oude en hedendaagse kunst lieten Delrue en Veronique Vandekerchove, die tot haar overlijden begin 2012 het artistieke en kunsthistorische voor haar rekening nam, M uitgroeien tot een vaste waarde in Leuven en in Vlaanderen.

Delrue bekleedt ook talrijke beheers- en adviesfuncties in culturele instellingen, adviesraden, werkgroepen en het Steunpunt Cultuur.

Minister van Cultuur Sven Gatz: "De Vlaamse regering koos Luc Delrue omwille van zijn leidinggevende ervaring, zijn terreinkennis en visie. Ik vertrouw erop dat we een uitstekende opvolger voor Christine Claus in het departement CJSM hebben gevonden."

"Museum kan tijdlang voort zonder directeur"

Museum M kan een tijdlang voort zonder directeur, zegt Denise Vandevoort (SP.A), voorzitster van de raad van bestuur en schepen van Cultuur in Leuven. "We gaan pas begin volgend jaar op zoek naar een opvolger."

Het Leuvens stadsbestuur, waaronder Museum M als autonoom gemeentebedrijf ressorteert, was niet op de hoogte van het nakende vertrek van Delrue. Alleen Vandevoort wist dat de huidige directeur aan het solliciteren was. "De andere leden van de raad van bestuur vernamen het nieuws ook pas vrijdag", zegt ze.

Het is nog niet bekend hoe lang de 57-jarige Delrue nog in dienst blijft. "De Vlaamse regering wil hem allicht zo snel mogelijk in Brussel krijgen", stelde Vandevoort. "Geen nood: wij kunnen een tijdlang verder zonder opvolger. Luc Delrue heeft voor een stevig team gezorgd. Er heerst veel stabiliteit bij het personeel en we beschikken over sterke figuren. Het is nooit leuk varen op een schip zonder kapitein maar wij belanden niet in woelige waters."

De raad van bestuur buigt zich de eerste keer over de opvolging bij de volgende vergadering begin februari. "Dan duiden we een extern bureau aan. We hebben dus geen lijst met namen van mogelijke opvolgers."