Enkel Spaans populair als vierde taal in secundair

Op enkele uitzonderingen na kiezen scholen uitsluitend voor Spaans als vierde taal naast het traditionele trio Frans-Engels-Duits. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

In juni 2013 keurde het Vlaams Parlement de Talennota goed. Die nota wil de taalkennis van leerlingen verbeteren, niet alleen de kennis van het Nederlands, maar ook van de moderne vreemde talen.

Eén van de maatregelen uit de Talennota is de uitbreiding van het aantal talen dat secundaire scholen als vierde taal kunnen aanbieden. Voorheen konden ze enkel kiezen tussen Italiaans, Spaans, Russisch en Chinees. Sinds het schooljaar 2014-2015 hebben scholen de mogelijkheid om alle officiële landstalen van de EU en De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) aan te bieden.

Uit de cijfers blijkt nu dat er vorig schooljaar in de tweede graad één school Chinees en dit jaar één school Italiaans heeft aangeboden. Het Chinees werd trouwens maar ingericht voor twee leerlingen. In de derde graad is er de voorbije twee jaar enkel Spaans en Italiaans ingericht met een zware klemtoon op Spaans.

Koen Daniëls: "N-VA is een koele minnaar geweest van de uitbreiding van het aantal talen dat als vierde taal kan aangeboden worden. Met de onderwijskoepels vonden we dat het bestaande aanbod volstond en voorspelden we dat er weinig interesse zou zijn voor andere talen. We willen niet pretentieus overkomen, maar de feiten geven ons gelijk. We moeten uiteraard wel inzetten op kwalitatief Frans, Engels en Duits naast een hoogstaand Nederlands. En dit om onze leerlingen in Vlaanderen en de wereld kansen te geven."