Groen licht voor doorsturen energiegegevens in strijd tegen domiciliefraude

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat het mogelijk maakt energiegegevens door te sturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, met als doel domiciliefraude aan het licht te brengen. Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) benadrukt dat daarbij proportioneel te werk zal worden gegaan. Enkel verbruik van water, elektriciteit of gas dat 80 procent afwijkt van het gemiddelde, zal worden doorgestuurd naar de sociale inspectie.

De beslissing om informatie over het energieverbruik te gaan matchen met gegevens van personen die een uitkering of kinderbijslag ontvangen zat al langer in de pipeline. Doel is domiciliefraude te bestrijden. Daarbij maakt iemand gebruik van een fictief adres om een hogere uitkering op te strijken. Opvallend hoog of laag energieverbruik kan daarvoor een aanwijzing zijn, zegt staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Tommelein. "Wie onze steun nodig heeft, kan daarop rekenen. Wie fraudeert, moet eruit".

Het wetsontwerp voorziet dat nutsbedrijven en distributienetbeheerders binnenkort automatisch en systematisch sterk afwijkende energiegegevens doorsturen naar de Kruispuntbank. RVA, Famifed en het Riziv bezorgen op hun beurt de gegevens van personen die een uitkering of kinderbijslag ontvangen, zodat de Kruispuntbank de gegevens kan kruisen. Indien er sprake is van sterk afwijkend verbruik en de betrokkene krijgt een uitkering, dan verhuist de informatie naar de sociale inspectie.

De Kruispuntbank zal onderscheid maken tussen zestien verschillende gezinstypes om te bepalen wat erg hoog of laag verbruik is. Als limiet daarvoor geldt een afwijking van 80 procent van het gemiddelde verbruik, zegt Tommelein, die benadrukt dat de maatregel "proportioneel en goed begrensd" is. In het voorjaar van 2016 start een pilootproject om het systeem uit te testen. Volgens de staatssecretaris, die ook bevoegd is voor Privacy, heeft de Privacycommissie haar fiat gegeven. Het gemiddelde verbruik per gezinstype wordt jaarlijks tegen het licht gehouden.