Is een minimale dienstverlening van de NMBS nodig?

Het ziet ernaar uit dat we op een harde confrontatie afstevenen tussen de vakbonden van het spoor en de regering. De bonden willen in januari vijf dagen staken. Als reactie daarop denkt de regering eraan om eenzijdig een regeling van minimale dienstverlening op te leggen.

De meningen zijn duidelijk verdeeld. Wat denkt u? Overdrijven de vakbonden met hun staking, of is het stakingsrecht onaantastbaar? Grijpt de regering gewoon de kans om de macht van de vakbonden te beknotten of is er meer aan de hand? Is een minimale dienstverlening nodig of zou dit de chaos bij het treinverkeer eerder vergroten? Is een minimale dienstverlening wel mogelijk en hoe zou die er dan moeten uitzien?

Wij horen graag uw beargumenteerde mening. Scheldproza wordt onverbiddelijk geschrapt.

lees ook