OESO: "Vlaanderen financiert basisonderwijs te weinig"

Vlaanderen moet meer investeren in het basisonderwijs. Dat stelt de internationale organisatie OESO in een rapport. Op termijn zou er een verschuiving moeten komen van middelen uit het secundair naar het basisonderwijs. "Want in het basisonderwijs worden heel belangrijke bouwstenen gelegd", klinkt het. De OESO pleit ook voor meer transparantie in de financieringsmiddelen.

Basisscholen krijgen nu elk jaar zo'n 5.000 euro per leerling. In het secundair onderwijs is dat een pak meer: 8.500 euro. "Dat is een te groot verschil", stelt OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme vast. "We financieren ons basisonderwijs te weinig. Dat is de grote vaststelling."

Er moeten meer middelen naar het basisonderwijs gaan, omdat volgens de OESO het kleuter- en lager onderwijs bijzonder belangrijk is. "In dat niveau worden heel belangrijke bouwstenen gelegd voor de latere ontwikkeling van kinderen. Het remediëren achteraf in het secundair onderwijs komt te laat. Dus moet je daar voldoende middelen in investeren om te zorgen dat dat onderwijs van optimale kwaliteit is."

"We investeren niet op de meest optimale manier"

Er moet echter niet noodzakelijk meer geld gaan naar het onderwijs in het algemeen, want Vlaanderen investeert al erg veel van zijn rijkdom in onderwijs. Maar op termijn zou er wel een verschuiving moeten kunnen komen van het secundair naar het basisonderwijs.

Geld dat daar onder meer zou kunnen gevonden worden dankzij de geplande hervorming van het middelbaar. "We weten dat ons secundair onderwijs vrij duur is. Nu zijn er daar heel veel inefficiënte mechanismen. We investeren niet op de meest optimale manier", stelt Van Damme (zie foto in tekst).

Bovendien moet de financiering van ons onderwijs veel transparanter gebeuren, vindt de OESO. Want nu valt het niet te controleren wat de ingezette middelen opleveren. "We moeten op termijn komen tot een opvolgsysteem waarbij je de gigantische hoeveelheid middelen beter monitort om ze zo goed mogelijk in te zetten. Dit staat niet haaks op de vrijheid van het onderwijs, het zou heel goed met mekaar kunnen samengaan", klinkt het.

"Ongelijke situaties met ongelijke middelen bestrijden"

Dat de financiering van ons onderwijs beter en transparanter moet, moet een belangrijk probleem wegwerken: hoewel ons onderwijs bij het beste ter wereld hoort, blijven er namelijk hardnekkige ongelijkheden bestaan onder de leerlingen.

"We zijn een land waar familiale en sociale achtergrond nog heel sterk doorweegt op schoolsuccessen", zegt Van Damme. "De SES-middelen (Extra werkingsmiddelen die scholen met meer kansarme kinderen krijgen, nvdr.) zouden daarom veel beter moeten worden aangewend. Nu worden ze soms te breed uitgesmeerd."

Uit het Vlaamse regeerakkoord blijkt echter dat de regering wil evolueren naar een gelijk bedrag voor alle leerlingen. "We weten dat dit een moeilijk politiek debat is", zegt de OESO-expert. "Wij zeggen dat differentiatie op zich goed is. Ongelijke situaties moet je met ongelijke middelen bestrijden. Maar de doelmatigheid moet wel beter."