Onafhankelijke ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena willen fuseren

De bestuursraden van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds hebben de intentie goedgekeurd om vanaf 1 januari 2017 de krachten te bundelen. De drie onafhankelijke ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat ze samen over de nodige operationele en financiële slagkracht zullen beschikken om klanten regionaal beter te ondersteunen en hun medewerkers een stabiele toekomst te bieden.

Met de nieuwe alliantie willen ze inspelen op de veranderde context waarbinnen de ziekenfondsen actief zijn. "Het gaat in de eerste plaats om de toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid waardoor het steeds belangrijker wordt om klanten regionaal te bedienen."

Verder wordt gewezen naar de budgettaire beperkingen van overheidswege, waardoor er steeds minder middelen voorhanden zijn, terwijl het aantal taken en de werkingskosten toenemen. Tot slot zijn er technologische en maatschappelijke evoluties (o.a. vergrijzing, stijging van chronische aandoeningen) die investeringen en schaalvergroting vereisen.

Begin februari 2016 moeten de algemene vergaderingen het opzet goedkeuren. Ook de Controledienst der Ziekenfondsen moet er zich nog over uitspreken.

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex verdwijnt

Op 1 januari 2017 zouden de activiteiten van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex geïntegreerd worden in Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. De naam Securex verdwijnt dan. Voor de klanten van Securex verandert er voorlopig niets. "Alle medewerkers van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex zijn zeker van een job bij Partenamut of Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. Beide organisaties garanderen een job die zo veel mogelijk aanleunt bij hun huidige functie en zoveel mogelijk in de buurt van hun huidige locatie."

Securex bedient 103.134 leden over 22 kantoren in heel het land en telt 86 medewerkers. Partena telt 420.000 leden, 42 kantoren in Vlaanderen en Brussel en 502 medewerkers. Partenamut heeft 965.550 leden, 52 agentschappen in Wallonië en Brussel en 1.021 medewerkers.