Positieve evaluatie van het SALK-plan voor Limburg

De Vlaamse regering is erg tevreden met de vooruitgang die is geboekt in de Limburgse SALK-projecten. Het gaat om diverse initiatieven die de Limburgse economie er bovenop moeten helpen na de sluiting van de autofabriek Ford Genk. "We zijn op goede weg", vindt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

In het kader van het SALK-actieplan werd in totaal 317 miljoen euro vrijgemaakt om zowat 125 projecten uit te voeren. Het doel is vooral om tewerkstelling te creëren. Door het stimuleren van innovatie en internationalisering moet bovendien het DNA van de Limburgse economie wijzigen.

Bij de tweede monitoring door de taskforce, waarin de bevoegde Vlaamse ministers en provinciale verantwoordelijken zitten, is gebleken dat 88 procent van de projecten goed loopt. "Er zijn momenteel 109 projecten in uitvoering, 11 zijn al helemaal afgerond en 5 werden er stopgezet", aldus minister Bourgeois. "Van de 317 miljoen euro aan middelen is er intussen al 178 miljoen toegekend."

Bourgeois wees op positieve effecten die hier rechtstreeks en onrechtstreeks al uit voortvloeien. "We merken dat de werkloosheidsgraad in Limburg sterk is gedaald en de kloof met rest van Vlaanderen gevoelig is verkleind. Het aantal werklozen is gedaald met 12,1 procent op een jaar tijd en het aantal vacatures in Limburg is met 13,4 procent toegenomen."

"Cijfers die de doemscenario's over het sociale kerkhof na Ford Genk gelukkig tegenspreken", voegde de Limburgse gouverneur Herman Reynders eraan toe.

"Grote eensgezindheid van alle actoren"

In de taskforce werd de voortgang besproken van dossiers als de ontwikkeling van de Ford-site, de IJzeren Rijn, de Noord-Zuidverbinding, de Spartacus-tramlijnen en andere ontsluitingsprojecten. "We zijn daar volop mee bezig en zullen onze voet niet terugtrekken, ook al duiken er belangengroepen op die ons stokken in de wielen willen steken", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Voorts werden er subsidies aangekondigd voor het kunstproject La Biomista in Genk (3 miljoen), en wordt er voor 49 miljoen euro extra middelen aan Europa gevraagd.

Vlaams minister Jo Vandeurzen, provinciegouverneur Herman Reynders en de Genkse burgemeester Wim Dries wezen tot slot op de grote eensgezindheid van alle actoren om de uitvoering van dit SALK-plan vooruit te stuwen.