Spoorstaking kan financiële gevolgen hebben voor bonden

De dreiging met een spoorstaking blokkeert niet alleen het sociaal overleg tussen de NMBS en de vakbonden, ook een nieuw akkoord over de financiering van de bonden lijkt momenteel niet mogelijk te zijn. En dat kan grote gevolgen hebben.

De vakbonden bij de spoorwegen krijgen nu ongeveer 11 miljoen euro per jaar van de NMBS. Ongeveer de helft van dat geld dient om ruim 70 vakbondsvrijgestelden bij het spoor te betalen. Van de andere helft gaat een groot stuk naar de premie van 125 euro die vakbondsleden krijgen om hun lidgeld deels te compenseren.

Het huidige akkoord over die financiering loopt echter op het einde van dit jaar af en moet dus vernieuwd worden. De spanningen door de aangekondigde spoorstakingen in januari bemoeilijken echter niet alleen het sociaal overleg, maar ook het overleg over de financiering van de bonden.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wil overigens op de toelage besparen, omdat ook elders bij de NMBS bespaard moet worden en omdat er intussen ook minder mensen werken bij het spoor.

Niemand wil voorlopig commentaar geven over de financiering van de bonden. Het lijkt er wel op dat een nieuw akkoord over het geld voor de bonden in de praktijk gekoppeld is aan een nieuw akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Zonder een doorbraak dreigt de financiering van de bonden volgend jaar op te drogen.