"Akkoord in Parijs mijlpaal voor de 21e eeuw"

Het ontwerpakkoord dat voorligt op de Klimaattop is "een mijlpaal voor de 21e eeuw". Dat vindt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen), die de onderhandelingen heeft gevolgd in Parijs. Hij erkent dat het niet gaat om een perfecte tekst, maar beklemtoont dat het het eerste wereldwijde klimaatakkoord is.
BELGA/VERGULT

"Het ontwerpakkoord is geen perfecte tekst, dat is ook onmogelijk met bijna 200 landen aan de onderhandelingstafel", zegt Sanctorum. "Maar dit is wel het eerste wereldwijde klimaatakkoord. Voor de eerste keer staat de grens van 1,5 graden zo duidelijk in een internationale tekst over klimaat. Tot nog toe ging het steeds over 2 graden als aanvaardbare grens, hoewel daarbij kleine eilandstaten gewoonweg dreigen te verdwijnen."

Hij wil dat er nu snel actie wordt ondernomen in eigen land. "Hoe afdwingbaar of hoe strikt de tekst van het internationaal klimaatakkoord ook is, als we dit au sérieux nemen, zullen we in Vlaanderen op korte termijn grootschalig moeten investeren in energierenovatie, duurzamere mobiliteit, propere industrie en groene landbouw. Tegen 2050 moet ons land koolstofneutraal worden. Dat ambitieniveau is haalbaar en goed voor Vlaanderen, maar vraagt behoorlijk wat actie en politieke wil."

Groen vraagt een parlementaire commissie klimaat, die over de grenzen van meerderheid en oppositie heen een klimaatinvesteringsplan moet opstellen.