De Kesel vraagt niet onverschillig voor elkaar te zijn

In de Sint-Romboutskathedraal heeft Jozef De Kesel zijn eerste homilie gehouden als nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. De misviering werd bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie het koningspaar, vertegenwoordigers van andere godsdiensten en verschillende politici.

De Kesel riep de christenen in het Nederlands en het Frans op hun verantwoordelijkheid te nemen. "Deel met anderen, van welke religie of overtuiging ze ook zijn", zei hij. "Deel wat je hebt. Je moet niet alles weggeven, maar geef wat je kan. Johannes vraagt een sterk engagement, maar niets dat extravagant is. Wie gedoopt is, distantieert zich niet van de anderen: wij delen een verantwoordelijkheid en solidariteit met alle mensen, van welke religie of overtuiging ook."

De nieuwe aartsbisschop hoopt dat christenen niet onverschillig blijven voor anderen. "Neen, God is geen onverschillige God. Wij mensen zijn Hem alles waard. Juist daarom vraagt Hij ons dat ene: dat ook wij niet onverschillig zouden zijn voor elkaar. Vooral niet voor hen die aan de kant staan en niet meetellen, armen en kwetsbaren, en de zovelen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat we eerbied hebben voor alle leven, hoe klein en kwetsbaar ook. Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens. Eerbied en zorg voor de planeet die we bewonen."

Hij formuleerde ook wat volgens hem de taak van de kerk wordt in de huidige maatschappij: "Herinneren aan respect en liefde, en oproepen tot barmhartigheid, dat is de missie van de kerk."

Tijdens de misviering in Mechelen is De Kesel officieel aangesteld als opvolger van André-Joseph Léonard. De Sint-Romboutskathedraal zat helemaal vol: veel gewone gelovigen, maar ook verschillende hoogwaardigheidsbekleders.

Zo waren er onder meer het koningspaar, vertegenwoordigers van andere godsdiensten, Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), minister van staat Marc Eyskens (CD&V), viccepremier Kris Peeters (CD&V), minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de Antwerpse gouverneur Cathy Bercx, de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD).