Open VLD-congres: "Mensen sterker maken in veranderende tijden"

"Mensen sterker maken in veranderende tijden." Onder die noemer hebben de liberalen een themacongres gehouden. Inhoudelijke ideeën voor het congres werden aangeleverd via een onlineplatform. Ook niet-leden konden daar ideeën op kwijt. In totaal werden er 317 ideeën verzameld, waarvan de partijleden er dertig op het congres bespraken.

Vanmorgen werd het thema "nieuwe economie" behandeld. Goedgekeurde voorstellen: het liberaliseren van het openbaar vervoer en het op termijn privatiseren van de openbare vervoersmaatschappijen.

Vakbonden moeten rechtspersoonlijkheid krijgen "om hen aan te zetten tot verantwoordelijkheidszin en constructief overleg" en ondernemers moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze hun zaak openen of sluiten.

Er moet één sociaal statuut komen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, én het systeem van flexi-jobs moet worden uitgebreid naar meerdere sectoren.

Het voorstel van een basisinkomen dat andere tegemoetkomingen, subsidies of uitkeringen vervangt, werd niet goedgekeurd, maar als compromis stemde het congres dat die piste voort onderzocht moet worden.

Ook het thema "mensen sterker maken", over onder meer onderwijs en gezondheidszorg, kwam aan de beurt. Het congres stemde in met een verplichte inschrijvingsplicht vanaf 3 jaar in het onderwijs en met een beter terugbetalingssysteem voor borstreconstructies.

In de vooravond bespraken de Open VLD-leden nog een reeks voorstellen rond burgerschap. Het gaat onder meer over klassieke liberale pleidooien als de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en de afschaffing van de stemplicht en de lijststem.

In haar toespraak heeft partijvoorzitster Gwendolyn Rutten scherp uitgehaald naar de vakbonden bij het spoor. . "U dient alleen uw eigen belang", klonk het. "Als u echt respect heeft voor de pendelaars, dan trekt u die stakingsaanzegging in."