Schauvliege: "Sterk gespeeld van Frankrijk"

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft veel lof voor het Franse voorzitterschap van de Klimaattop in Parijs. "Sterk gespeeld van Frankrijk", liet ze vanmiddag optekenen. Ook federaal minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR) reageert opgetogen.

Schauvliege had gisteren voorspeld dat voorzitter Laurent Fabius met een tekst zou komen die "te nemen of te laten" was.

"Het helpt altijd als er een Europees land aan zet is", zegt ze. "Europa heeft zich altijd als bruggenbouwer in klimaatzaken opgesteld. In combinatie met de maatschappelijke druk heeft dat wellicht geleid tot het akkoord."

Schauvliege is tevreden dat de temperatuurdoelstelling van 1,5 graden de finale tekst heeft gehaald. Ook het langetermijndoel van broeikasgasreductie kan op haar goedkeuring rekenen. "Het is misschien niet de grote ambitie waar we op hadden gehoopt, maar het is goed dat het er in staat."

Een dag later benadrukt de minister het historische aspect van het akkoord. "Ook voor Vlaanderen zal het gevolgen hebben", zegt ze op de landbouwbeurs Agribex. "We hadden al een Vlaams Klimaatbeleidsplan maar er zullen bijkomende maatregelen nodig zijn, zowel in de industrie. Daarvoor plannen we in januari een Vlaamse Klimaattop waarop elk beleidsdomein een voorstel op tafel zal moeten leggen over hoeveel CO² ze minder willen uitstoten en hoe."

Geen enkel land zal dit akkoord na vandaag nog naast zich kunnen neerleggen, aldus nog Schauvliege.

"Boodschap van hoop"

Volgens federaal minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR) is het klimaatakkoord een boodschap van hoop voor de toekomst van de planeet. Ze heeft het over een historische dag.

Marghem is blij met de beslissing om vóór 2025 een jaarlijks bedrag voor internationale klimaathulp vast te leggen. Dat moet volgens de tekst hoger liggen dan 100 miljard dollar. "De strijd tegen de klimaatverandering verloopt voor een groot deel door middel van de hulp aan de landen en gemeenschappen die het meest hinder ondervinden van de gevolgen", zegt ze.

Ze feliciteert het Franse voorzitterschap voor de goede leiding van de onderhandelingen.

Jasper Jacobs

"Meer dan tevreden"

Ook Wallonië reageert positief op het akkoord dat in Parijs is bereikt. "Over het algemeen zijn we meer dan tevreden", zegt Waals minister-president Paul Magnette (PS). "Natuurlijk zit niet alles wat we wilden in de tekst, maar uiteindelijk is het wel het eerste wereldwijde klimaatakkoord. Dit is historisch."

Magnette hecht veel waarde aan het temperatuurdoel van 1,5 graden in de tekst en de evaluatiecyclus. Het langetermijndoel rond broeikasgasreductie vindt hij dan weer zwakker dan verhoopt.

"Het was een buitengewone klimaatconferentie", blikt hij terug. "Voorzitter Laurent Fabius boekt hier een diplomatieke triomf", vindt hij. "We moeten het momentum van dit akkoord nu gebruiken om de inspanningen in eigen land voort te zetten."