SP.A wil een Belgische "Homeland Security"

Het nieuwe veiligheidsbeleid van de SP.A steunt op vier pijlers: een Belgische "Homeland Security", een superdatabank, één politiezone Brussel en een sluiting van moskeeën waar haat gepredikt wordt. Voorzitter John Crombez stelde in zijn slottoespraak op het congres "Jij maakt morgen" voor om 3 miljard van KBC te investeren in projecten tegen radicalisering.

Die Belgische Homeland Security, een centraal commando dat de verschillende onderdelen van de veiligheids- en inlichtingendiensten samensmeedt tot één efficiënte federale veiligheidsdienst, moet wel onder controle staan van het parlement, aldus nog Crombez.

Voorts wil de SP.A één grote superdatabank die alle gegevens rond wapens, Syriëstrijders, radicalisme en terrorisme bundelt over verschillende diensten heen en deelt over de grenzen heen.

Ten derde wil de SP.A één politiezone in Brussel. "Brussel krijgt meer geld en meer politiemensen per hoofd van de bevolking dan eender welke plaats in ons land. Maar de middelen en agenten zijn slecht verdeeld", klinkt het.

Tot slot wil de SP.A de verspreiding van een gewelddadige interpretatie van de islam stoppen. "Daarom moeten we elke plaats waar haat gepredikt wordt, sluiten. Daarom moeten we de financiering ervan droogleggen. Daarom moeten we de economische banden met Saudi-Arabië doorknippen."

"Geld van KBC om radicalisering tegen te gaan"

De SP.A pleit ervoor om de drie miljard euro die KBC vervroegd zal terugbetalen, te investeren in projecten die de samenleving redden van radicalisering. "Laat ons dat geld nu gebruiken om de gemeenten ademruimte te geven om te investeren in gemeenschapswerkers, in welzijnswerkers, in lokale politie, in sociale infrastructuur en in voorzieningen." Crombez riep ook op om moslims niet te viseren en te strijden tegen racisme.

Op het congres in Gent werd onder meer nog plenair gedebatteerd rond jongerenwelzijn en fiscaliteit.