Stap in de goede richting of een lege doos?

Er komen uiteenlopende reacties op het klimaatakkoord dat in Parijs is bereikt. Er heerst enig optimisme, maar lang niet alle belangenverenigingen zijn laaiend enthousiast. Het mocht gerust iets meer zijn, lijkt de algemene teneur.
  • Milieu-organisatie Greenpeace ziet in het ontwerpakkoord op de Klimaattop een duidelijk signaal aan bedrijven en investeerders. "Zij weten nu dat ze moeten afstappen van steenkool en gas, en de overstap moeten maken naar hernieuwbare energie", zegt campagneverantwoordelijke Joeri Thijs. Hij noemt de tekst een mijlpaal. "De nationale regeringen kunnen nu in actie schieten om plannen rond hernieuwbare energie te ontwikkelen", vindt Thijs. "Progressieve landen als België moeten daarin het voortouw nemen."
  • 11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging, noemt het ontwerpakkoord een "stap in de richting van klimaatrechtvaardigheid". "Het feit dat alle landen een bindend klimaatakkoord hebben ondertekend, is een signaal dat niet onderschat mag worden", vindt de organisatie. 11.11.11 is blij dat het doel van 1,5 graden opwarming haar weg naar de tekst heeft gevonden. "Dit is een erkenning van de wetenschappelijke realiteit dat ontwikkelingslanden letterlijk zouden onderlopen bij een hogere opwarming."
  • Het voorliggende ontwerpakkoord op de Klimaattop biedt "het noodzakelijke institutionele kader voor de overgang naar een koolstofarme samenleving", zegt Johannes Nissen van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Hij is tevreden dat de vijfjaarlijkse herziening van de nationale klimaatdoelen in de tekst is opgenomen. "Dat zorgt ervoor dat alle landen de vinger aan de pols zullen moeten houden om ons uiteindelijke doel te bereiken."
  • Het klimaatakkoord is een lege doos met een mooie strik rond: er is een kloof tussen de mooie woorden en de effectieve engagementen en acties. Dat zegt Climate Express, de campagne die tienduizend Belgen naar Parijs zou sturen. "Er is een ambitie gesteld om de opwarming te beperken tot twee graden en te streven naar anderhalve graad, maar er zijn geen concrete afspraken hoe we dat gaan doen", zegt Nathalie Eggermont van Climate Express. "Wij hadden gehoopt dat er concrete afspraken gemaakt zouden worden om te gaan voor honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050."