Status quo na verkiezingen in Linkebeek

De inwoners van faciliteitengemeente Linkebeek hebben vandaag gestemd om mandatarissen aan te duiden voor 13 van de 15 zetels in de gemeenteraad. De verkiezingen waren nodig nadat alle Franstalige raadsleden ontslag namen uit protest tegen de benoeming van het Vlaamse oppositielid Eric De Bruycker tot burgemeester, door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Uit officieuze kiesresultaten zou blijken dat de lijst van de geweigerde burgemeesterskandidaat Damien Thiéry (LB) even veel stemmen haalt als in 2012.

Twee Franstalige partijen hebben lijsten ingediend voor deze verkiezingen. Er is het door Damien Thiéry geleide Franstalige 'Lijst van de Burgemeester', dat in 2012 13 raadszetels in de wacht sleepte en zich voor deze verkiezingen omdoopte tot LB (LinkeBeek). Daarnaast diende ook het liberale La Droite een lijst in met 4 kandidaten die aangevoerd wordt door Pascal Collet, die nieuw is in de politiek. De Vlaamse oppositiefractie Prolink van Eric De Bruycker, goed voor 2 zetels in de gemeenteraad, doet niet mee met de verkiezingen en riep op om blanco te stemmen.

Volgens de eerste - officieuze - resultaten haalt de lijst van Thiéry 13 zetels, even veel als in 2012. De lijst La Droite zou geen enkele zetel halen. 15 procent van de kiesgerechtigden zou niet zijn komen opdagen en 13 procent zou ongeldig hebben gestemd.

Nicolas Maeterlinck

Damien Thiéry, sinds 2007 tot de benoeming van De Bruycker waarnemend burgemeester van Linkebeek, hoopt via deze verkiezingen eindelijk benoemd te worden als burgemeester. Hij wijst er onder meer op dat bij het versturen van de oproepingsbrieven de taalwetten dit keer wel gerespecteerd werden. Dat Linkebeek dit in het verleden niet deed, was de voornaamste reden om zijn benoeming te weigeren. "Als Homans bij een nieuwe niet-benoeming hiervoor geen goede juridische argumenten aanvoert, tekenen wij beroep aan bij de Raad van State", aldus Thiéry.

Homans gaf reeds aan dat Thiéry tijdens deze legislatuur niet meer kan worden benoemd. De Bruycker nam in november overigens al opnieuw ontslag als burgemeester, maar blijft dienstdoend in die functie zolang er geen opvolger is.

Bij het resultaat van deze verkiezingen zal vooral worden uitgekeken naar het aantal voorkeurstemmen voor Thiéry. Bij de verkiezingen in 2012 haalde hij er 1.232. Ook het stemmenaantal van La Droite zal een indicatie zijn van hoe de inwoners van Linkebeek over de situatie denken. La Droite uitte tijdens de campagne immers felle kritiek Thiéry, die volgens hem doet "alsof de burgemeestersfunctie alleen aan hem toebehoort". Deze partij eist ook dat voortaan de taalwetten worden nageleefd.

Voorts wordt uitgekeken of Prolink succes heeft met haar oproep om blanco te stemmen. Prolink haalde in 2012 20,89 procent van de stemmen. In 2012 stemde 3,27 procent van de kiezers blanco of ongeldig.

Nicolas Maeterlinck

Stinkbommetjes

Uit protest tegen de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Taal Aktie Komitee (TAK) rond 12 uur stinkbommetjes gegooid in een van de stembureaus in de gemeenteschool. Er werd niemand opgepakt. In een mededeling eist het TAK dat de Vlaamse regering een eventuele nieuwe voordracht na deze verkiezingen van Damien Thiéry als burgemeester onverkort opnieuw verwerpt.

"Deze buitengewone verkiezingen ruiken naar geldverspilling en de geur van zelfbewieroking is niet te harden. De politieke spelletjes van Thiéry stinken. We hebben daarom symbolisch een stemlokaal in de stank gezet", aldus het TAK in een mededeling.

Nieuwe burgemeester kan nog lang op zich laten wachten