Genderonevenwicht aan top Vlaamse ambtenarij groeit

Er is een groeiend onevenwicht tussen mannen en vrouwen aan de top van de Vlaamse ambtenarij. In plaats van te evolueren naar 40 procent vrouwen in top- en middenkaderfuncties, zullen we blij mogen zijn als het aandeel vrouwen aan de top nog 20 procent zal bedragen op het einde van deze legislatuur. Dat zegt Vlaams Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva in een blog en een opiniestuk in De Standaard.

Afgelopen vrijdag benoemde de Vlaamse regering Luc Delrue als nieuwe topambtenaar van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Delrue volgt er Christine Claus op. Op zich geen vuiltje aan de lucht. Delrue kan de nodige adelbrieven voorleggen en kwam gewoon ook als beste uit de selectie.

Maar dat opnieuw een vrouwelijke topambtenaar vervangen wordt door een man, is niet nieuw. Volgens Vlaams Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva tekent zich een patroon af. In een opmerkelijke blogpost zegt ze daarom dat het "oude onevenwicht" terugkeert. "Vrouwelijke leidinggevenden worden vervangen door mannen, mannen niet door vrouwen. Beide geslachten dalen in absolute cijfers (door de fusies en herschikkingen in de Vlaamse overheid, red.) maar enkel de vrouwen zien ook hun percentages dalen", schrijft Lyubayeva.

De Vlaamse regering had de ambitie om in 2015 het aantal vrouwen in top- en middenkaderfuncties op te krikken tot 33 procent of één op de drie. Maar om dat streefcijfer te halen "moeten ze bij de acht volgende aanstellingen een vrouw kiezen". "Als je 40 procent wil halen, zoals de huidige Vlaamse regering vooropstelt, gaan we zelfs nog een tijd langer door", zegt Lyubayeva. "Het ziet er naar uit dat we al blij zullen mogen zijn als het aandeel vrouwen aan de top nog 20 procent zal bedragen op het einde van deze Vlaamse regering."

Als de kandidaten gelijkwaardig zijn, moet er gekozen worden voor een vrouw, zegt Lyubayeva in "De ochtend" op Radio 1. "Ik weet dat er bij verschillende selecties vrouwen in de laatste ronde zijn. Er zijn dus wel kandidaten en dan is de regel in principe dat de ondervertegenwoordigde categorie bevestigd wordt in de selectie." Daarnaast moeten rekruteerders meer inspanningen doen om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen solliciteren, zegt ze.

Lyubayeva roept in haar tekst de vier vrouwelijke ministers in de regering-Bourgeois (Liesbeth Homans, Annemie Turtelboom, Hilde Crevits en Joke Schauvliege) op, aandacht te hebben voor het groeiende genderonevenwicht.