"Salariswagen in beslag nemen na zware verkeersovertreding"

CD&V wil dat salariswagens in beslag genomen kunnen worden als daarmee zware verkeersmisdrijven werden gepleegd. Op dit moment is dat niet mogelijk door een aantal beperkingen in de wetgeving. Kamerlid Jef Van den Bergh heeft daarover een wetsvoorstel klaar, dat gesteund wordt door minister van Justitie en partijgenoot Koen Geens.
www.newspix.be

Wie met een salariswagen rondrijdt en daar een zware verkeersovertreding mee begaat, hoeft vandaag niet te vrezen dat zijn of haar auto in beslag wordt genomen.

"Vandaag staat namelijk in de wet dat het voertuig waarmee de overtreding is begaan, eigendom moet zijn van de bestuurder", legt Van den Bergh uit. "Zo niet kan de rechter nooit de straf opleggen van een verbeurdverklaring of een immobilisatie, zeg maar een wielklem er op zetten." Veel salariswagens zijn echter eigendom van een (leasing)bedrijf en niet van de bestuurder. Ook de koppeling aan een rijverbod maakt de inbeslagname onmogelijk.

CD&V wil daar nu verandering in brengen. In het wetsvoorstel van Van den Bergh wordt de eigendomsvereiste afgeschaft. Op die manier kunnen probleembestuurders toch een gepaste straf krijgen. "Door de wagen effectief af te nemen, raken we probleembestuurders in hun mobiliteit, en bieden we extra bescherming tegen dergelijke bestuurders in ons verkeer", zegt Van den Bergh.

Ook de vereiste dat er minimaal een rijverbod van zes maanden uitgesproken moet zijn, wil CD&V uit de wetgeving halen. "Door deze twee aanpassingen geven we onze politierechters meer flexibiliteit en een veel efficiënter arsenaal om zware gevallen in het verkeer te bestraffen."

Het gaat overigens niet alleen om salariswagens, maar ook voor iemand die bijvoorbeeld een auto leent van een familielid en daarmee een zware overtreding begaat.

"Hiaten uit de wet halen"

Minister van Justitie Koen Geens steunt het wetsvoorstel van zijn partijgenoot. De Wegverkeerswet vertoont momenteel een aantal hiaten die eruit moeten worden gehaald, zegt ook Geens, zodat voertuigen verbeurd verklaard kunnen worden.

Het wetsvoorstel van Van den Bergh komt vandaag ook ter sprake op de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid in Brussel.