IMF prijst ons land maar wijst ook terecht

Het Internationaal Monetair Fonds prijst ons land voor de belangrijke vooruitgang die het in een jaar tijd boekte in het economische herstelbeleid. Maar op het vlak van werkloosheid en het verminderen van de overheidsschuld is er nog werk aan de winkel, zegt het IMF in zijn rapport naar aanleiding van een twee weken durend bezoek aan ons land.
Christine Lagarde, voorzitter van het IMF

Het Internationaal Monetair Fonds geeft ons land een pluim voor de fiscale hervormingen, met name de loonstop en de indexsprong die een loonlastenverlaging en de pensioenhervorming mogelijk maakten.

Maar het is niet allemaal lof dat ons tegemoetkomt. Om het probleem van de staatsschuld te beperken, moet ons land dringend de begroting in evenwicht krijgen. Dat kan door grondige hervormingen, zoals het efficiënter innen van de belastingen en het verminderen van de uitgaven, bijvoorbeeld door te snoeien in het aantal ambtenaren.

Bovendien stelt het IMF zich ook de vraag of bepaalde uitgaven wel te verrechtvaardigen zijn. Zo stegen de uitgaven voor onderwijs sneller dan in andere landen maar leidde dit niet tot betere resultaten in internationale tests. Ook de gezondheidszorg kan efficiënter worden georganiseerd, onder meer door het geneesmiddelengebruik en de kosten bij ziekenhuisopname terug te dringen

Onderwijs en arbeidsmarkt

Om de economische groei te stimuleren moet ook de werkloosheid worden aangepakt. Die treft bepaalde bevolkingsgroepen en regio's nu bijzonder hard, zegt het IMF. Opleidingen en onderwijs moeten beter afgestemd worden op de arbeidsmarkt.

Ons land moet zijn inspanningen voortzetten en opdrijven, zeker nu de groei eerder beperkt blijft. Nu moet immer de basis gelegd worden voor een duurzame schuldvermindering die toekomstige schokken kan opvangen, de heropleving kan voeden en de sociale cohesie stimuleert, aldus nog het IMF.

"Trendbreuk"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden met het IMF-rapport. "Het IMF ziet duidelijk de trendbreuk die deze regering tot stand brengt en is zeer positief over de tax shift in het bijzonder", stelt de minister in een reactie.

"Dat zijn uiteraard evaluaties die we graag in ontvangst nemen. Deze taxshift zal via private jobcreatie bijdragen aan een begroting in evenwicht. Het IMF vraagt om deze doelstelling voor 2018 te behouden en vooral de uitgaven verder onder controle te houden."