10 procent van de jongeren verminkt zichzelf voor zijn 15e

Tien procent van de tieners jonger dan 15 heeft zichzelf al eens opzettelijk verwond. Dat blijkt uit cijfers uit de JOnG!-studie van het Vlaams Steunpunt voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarover De Standaard bericht. Twee derde van de betrokken ouders weet niet dat hun kind zichzelf verminkt.
© BSIP / Reporters

De cijfers liegen er niet om: 5 procent van de groep bevraagde 12-jarigen geeft aan zichzelf ooit eens te hebben verwond. Bij de 13-jarigen gaat het om 2,5 procent tegenover 3,4 procent bij de 14-jarigen. De cijfers komen uit JOnG!, een studie van de Vlaamse overheid die een bepaalde groep jongeren bevraagt op verschillende momenten in hun leven.

Jongeren die zichzelf doelbewust verwonden, beantwoorden niet aan een bepaald profiel. Het gaat zowel om jongens als meisjes die veel stress ervaren in hun dagelijks leven en soms overweldigd worden door heftige negatieve emoties.

Ouders zijn slechts in een op de drie gevallen op de hoogte van verminkingsgedrag bij hun kinderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat er een link bestaat tussen zelfverwonding bij kinderen en een controlerende opvoedingsstijl. Dat is echter niet de oorzaak van verwondingsgedrag, maar wel een gevolg.

"Ouders die ontdekken dat hun kind zichzelf verwondt, reageren vaak geschokt. Ze gaan hun kind meer controleren, omdat ze hopen het zelfdestructieve gedrag zo te stoppen. Maar dat is geen goed idee. Ouderlijke steun is net belangrijk om jongeren te laten stoppen met zelfverwonding", aldus hoogleraar Imke Baetens (KUL/VUB) in De Standaard.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die zich de afgelopen maanden opzettelijk hebben verwond, kunnen zich aanmelden voor een onderzoek. Meer info daarover vind je op een specifieke website, waar je ook terecht kan voor hulp.