"Honderden niet-begeleide minderjarigen slapen op straat"

"Momenteel wachten bijna 750 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op de aanstelling van een voogd, en honderden van deze jongeren slapen op straat." Dat zegt de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos. Ook Unicef België luidt de alarmbel over het lot van deze jongeren in ons land en vraagt dat zowel de federale, gewestelijke als lokale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen.
De Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos.

"Dit jaar registreerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 2.370 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Dat is bijna 5 keer meer dan de asielaanvragen voor niet-begeleide buitenlandse kinderen in 2014", meldt Unicef.

De meeste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nu in België toekomen, zijn afkomstig uit Afghanistan (1.376), Syrië (436), Irak (181), Somalië (98) en Guinee (46). Negen op de tien zijn jongens.

"Kinderen kunnen niet wachten op ramp"

"Hoewel er een duidelijke politieke wil is van onze autoriteiten om deze jongeren op te vangen, is het noodzakelijk om de mate van betrokkenheid te verhogen en operationele reacties met spoed in te voeren. Kinderen kunnen niet wachten op een "ramp" voordat de autoriteiten hun verantwoordelijkheden opnemen", zegt Unicef.

"Op dit moment zien we haast dagelijks zeer jonge kinderen toekomen, soms jonger dan 12 jaar. Zij hebben behoefte aan passende ondersteuning en opvang die niet voorzien is in de collectieve opvang", aldus Unicef België.

Volgens Unicef zijn de 100 plaatsen gevraagd door Fedasil bij de Gemeenschappen onvoldoende, en is er nood aan 300 plaatsen per maand voor de opvang van kinderen.