Brief over spreidingsplan vandaag verstuurd naar gemeenten

De Belgische gemeenten krijgen dezer dagen meer uitleg over hoeveel asielzoekers ze moeten opvangen. Vanuit het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vertrekt daarover vandaag een brief naar de burgemeesters en OCMW-voorzitters.

Eind november raakte de ministerraad het eens over het verplichte spreidingsplan voor 5.000 asielzoekers. Daarbij hield de regering-Michel rekening met verschillende factoren. Bij de parameters telt het bevolkingsaantal voor 35 procent, het totaal netto-belastbaar inkomen voor 20 procent, het aantal opvangplaatsen in de gemeente voor 30 procent en het aantal leefloners voor 15 procent. Voor gemeenten die vandaag al een grote inspanning doen in de opvang van asielzoekers, is er een vrijstelling.

De inwerkingtreding van het spreidingsplan is gepland voor na januari. Daarom gaat het nog om een "indicatief cijfer" dat aan de steden en gemeenten wordt gecommuniceerd. "Het is gebaseerd op de elementen die we nu hebben. Het cijfer kan nog wijzigen als het Koninklijk Besluit in werking treedt. We houden rekening met alle elementen tot aan de inwerkingtreding van het KB", verduidelijkt het kabinet-Francken.