Europese Commissie veroordeeld voor nalatigheid

Het Europese Hof van Justitie heeft de Europese Commissie veroordeeld omdat ze heeft nagelaten om maatregelen te nemen tegen biociden met hormoonontregelende eigenschappen.
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

Sinds september 2013 regelt de Europese biocidenverordening de handel en het gebruik van biociden als ongediertebestrijdingsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en desinfecterende producten. Het gaat om werkzame stoffen die ingezet worden om insecten, microben of bacteriën af te schrikken of te vernietigen, maar ze kunnen soms ook risico's inhouden voor mens, dier en milieu. De meest gevaarlijke varianten moesten dan ook verboden worden.

De verordening verplichtte de Europese Commissie om tegen december 2013 wetenschappelijke criteria vast te stellen voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen van biociden.

De Commissie liet dat echter na en daarop stapte Zweden naar het Gerecht. De Commissie verweerde zich onder meer door erop te wijzen dat haar voorstellen onder vuur lagen en eerst een impactstudie nodig was, maar het Gerecht wijst die argumenten van de hand.

"Politieke klap in gezicht Europese Commissie"

"Dit is een politieke klap in het gezicht van de Europese Commissie. De tijd van verstoppertje spelen voor de volksgezondheid moet nu echt voorbij zijn", zo verwijzen Europarlementslid Bart Staes en senator Petra de Sutter van Groen naar wetenschappers die verbanden leggen met IQ-verlies, zwaarlijvigheid, onvruchtbaarheid of kanker.

Ze laken de invloed van de chemische lobby en het getalm van de Commissie om regulerend op te treden. België moet dan ook "ophouden zich achter de rug van Europa te verstoppen en een actieplan opstellen".

Geen specifieke timing

De Commissie laat zich voorlopig echter niet op een specifieke timing vastpinnen. Een woordvoerder meldt dat de eerste fase van de impactstudie momenteel loopt, de hele studie wordt ergens volgend jaar afgerond. Nadien starten dan de beraadslagingen over de criteria.

De zegsman beklemtoonde dat beslissingen "een stevige wetenschappelijke basis" moeten hebben en vroeg begrip voor de complexiteit van het dossier. "Niemand heeft dit ooit eerder gedaan."