Spoorbedrijven "uiterst verbaasd" over uitspraken Rudy De Leeuw

Spoorbedrijven HR Rail, NMBS en Infrabel zijn "uiterst verbaasd" over uitspraken van Rudy De Leeuw, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV. Die deed gisteren in "Terzake" zijn beklag over het feit dat de CEO's van de spoorbedrijven niet aanwezig waren op de verzoeningsvergadering na de stakingsaanzegging van de bonden.

"Als er dergelijke stakingsaanzegging (de bonden dreigen met vijf stakingsdagen in januari, red.) wordt ingediend, kan ik mij niet voorstellen dat in bedrijven de CEO afwezig blijft op dergelijke verzoeningsvergadering. Ik vind dat iedereen er dan bij moet zijn", zei De Leeuw.

De spoorbedrijven wijzen erop dat bij verzoeningsvergaderingen naar aanleiding van een stakingsaanzegging, de CEO's niet aanwezig zijn en HR-Rail (het bedrijf dat het personeel beheert) dan de vergadering leidt. "In 2015 vonden maar liefst 19 verzoeningsvergaderingen plaats", luidt het.

"Op de vergadering van maandag werd de aanwezigheid van de CEO's noch voor, noch tijdens, noch na de vergadering gevraagd", klinkt het in een persbericht. De bonden hebben ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het Sturingscomité te laten tussenkomen. In dat comité zetelen de CEO's wel.

"We betreuren dat hierover achteraf in de pers andere uitspraken werden gedaan", zeggen HR Rail, NMBS en Infrabel. "De afwezigheid van de CEO's mag op geen enkele andere manier worden geïnterpreteerd en brengt het sociaal overleg geenszins in het gedrang. HR Rail beschikt over voldoende armslag om te onderhandelen en het is op zijn minst verbazingwekkend te noemen dat de vakbonden de kernbevoegdheid van HR Rail op die manier in vraag stellen."