Taxshift domineert plenair begrotingsdebat in de Kamer

Hoewel er vrijdag een afzonderlijk debat gepland staat over de taxshift, domineert de lastenverschuiving vandaag al volop de plenaire bespreking van de begroting voor 2016 in de Kamer. De oppositie blijft erbij dat de financiering op losse schroeven staat en dat de regering kansen mist om meer jobs te creëren.

PS

"Niet eerlijk, niet verantwoordelijk en antisociaal", zo oordeelt de PS over het begrotingswerk van de regering-Michel. Volgens begrotingsspecialist Ahmed Laaouej heeft de regering zich vastgereden in de beloftes van de taxshift over netto loonsverhogingen die ze niet kan waarmaken zonder "enorme gevolgen" op langere termijn.

Concreet vreest Laaouej onder meer dat Michel en co te veel verwachten van de kaaimantaks, de btw-verhoging op elektriciteit en de terugverdieneffecten. Voorts is er het uitstel voor de fiscale regularisatie en het juridisch getouwtrek rond de fairnesstaks en de taks op intercommunales. Dat alles maakt verschillende miljarden onzeker, wat tot een groter tekort of extra facturen voor de burgers zal leiden.

"Jullie begroting is de vertaling van jullie ideologie: de mensen doen geloven dat de belastingen omlaag gaan, terwijl ze in werkelijkheid zwaarder belast worden, hen kwaliteitsvolle overheidsdiensten worden ontzegd en hun hoge sociale bescherming wordt afgebouwd", hekelde de PS'er. Volgens hem is het de regering helemaal niet te doen om meer koopkracht voor de mensen, want anders zou ze geen indexsprong hebben doorgeduwd. De regering gaat simpelweg in op de eisen van de werkgevers en verhult dat door de mensen een hoger nettoloon voor te spiegelen, sneerde hij.

N-VA

De rekening klopt wel degelijk, reageerde de meerderheid, erop hamerend dat alle werknemers meer zullen overhouden. De regering was net heel voorzichtig bij het inschatten van de opbrengsten en terugverdieneffecten, aldus Hendrik Vuye. De N-VA-fractieleider erkent wel dat bijvoorbeeld de kaaimantaks op fiscale constructies in het buitenland wellicht jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd zal moeten worden.

Vuye geeft ook toe dat er geen harde garanties zijn voor extra jobs. Niettemin is hij ervan overtuigd dat de ingrijpende maatregelen op middellange termijn zullen leiden tot meer duurzame groei en jobs. "De taxshift was misschien geen makkelijke bevalling, maar het is wel een mooie baby geworden", zo formuleerde de N-VA'er het.

Open VLD

Ook Open VLD-collega Dirk Van Mechelen sprak van een "ongeziene taxshift" die cruciaal zal zijn om onze economie en sociale zekerheid op lange termijn weer gezond maakt.

Van Mechelen waarschuwde wel dat het nu "delivery time" is voor de ondernemingen. "Men kan niet langer blijven zeuren over te hoge loonlasten en een gebrek aan maatregelen", onderstreepte hij. "Wij hebben de omgevingsfactoren gecreëerd en het kader geschapen, het is nu aan onze ondernemingen om dat in te vullen. Ondernemen en investeren in België loont weer."

Misschien wel, maar het had veel meer kunnen zijn, schoten socialisten en groenen meteen terug. Volgens hen verspilt de regering overheidsgeld door niet een veel groter deel van de taxshift toe te spitsen op lastenverlagingen voor de laagste lonen. Tal van studies bewijzen dat dit veel meer jobs oplevert, onderstreepten Karin Temmerman (SP.A) en Georges Gilkinet (Ecolo).

CD&V

Volgens CD&V focust de regering echter wel degelijk op de laagste lonen. Voor de minimumlonen dalen de werkgeversbijdragen tegen 2019 van 17,3 naar 10,9 procent, terwijl die voor de hoge lonen van 27 naar 25 procent gaan, onderstreepte Eric Van Rompuy. Enkel focussen op de laagste lonen zou bovendien een promotieval kunnen creëren waardoor mensen niet kunnen doorgroeien in hun job, waarschuwde partijgenote Griet Smaers nog.

Voor de meerderheid staat vast dat 2016 dankzij de maatregelen van de regering "een grand cru jaar" wordt. Open VLD'er Van Mechelen hoopt bovendien dat het ook het - na de fiscale hervorming van 2015 - het jaar zal worden van een grote hervorming van de arbeidsmarkt, met meer flexibiliteit voor de werkgevers en de werknemers.