"Anderen willen taxshift, wij een vervoershift"

"Terwijl anderen de mond vol hebben over een taxshift, pleiten wij voor een vervoershift. Wij willen dat het openbaar vervoer veel aantrekkelijker wordt gemaakt voor onze verplaatsingen, zowel naar het werk als in de vrije tijd." Dat hebben de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen) en Marcel Cheron (Ecolo) gezegd op een gezamenlijke persconferentie.

De groenen presenteerden hun voorstel van beheersplan voor de spoorwegmaatschappij NMBS. Hun beheerscontract is trouwens een "dienstverleningscontract", want de dienstverlening van het het spoorbedrijf aan de reiziger staat centraal in dit plan. "Er is nood kortere reistijden, grotere frequentie en meer ochtend- en avondtreinen, meer zitplaatsen, en meer reizigerskilometers (een groei van 4 procent per jaar). Ook de toegankelijkheid van de stations moet beter", zegt Van Hecke (foto boven).

Qua financiering denkt Groen aan het realiseren van efficiëntiewinsten in plaats van de besparingen van 20 procent die de regering heeft opgelegd. De efficiëntiewinsten van 9 procent (wat neerkomt op een bedrag van 2,8 miljard euro) wil Ecolo-Groen onmiddellijk herinvesteren in een versterking van de kwaliteit van de dienstverlening.

Daaarnaast pleiten de groenen ook voor een jaarlijkse "reizigersbarometer", waarmee de prestaties van de NMBS geëvalueerd kunnen worden, en ze willen ook - met het oog op het sociaal conflict dat momenteel tussen NMBS-directie en vakbonden woedt - dat er in de toekomst overleg komt tussen vakbonden en reizigersorganisaties.

"Als vakbonden stakingen overwegen, kunnen zij in overleg gaan met reizigers en op die manier hun beweegreden motiveren. Samen met de reizigers kunnen ze dan op zoek gaan naar een geschikter actiemiddel dan staken, zodat de treinreiziger minder geraakt wordt, maar de doelstelling van de actie standhoudt. Dit zal de creativiteit van vakbondsacties in de hand werken, en het draagvlak onder de treinreizigers, die ook gebaat zijn bij betere openbaar vervoer, vergroten", besluit Stefaan Van Hecke.