"Consumenten kunnen met geruster hart fitnessabonnement ondertekenen"

Fitnesscentra zullen in de toekomst niet langer een abonnement automatisch mogen verlengen. Dat is een van de punten in de nieuwe gedragscode die straks wordt ondertekend, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) in "De inspecteur". Er komt ook een geschillencommissie waar consumenten met problemen kunnen aankloppen.
McPHOTO / WIDMANN

Contracten die automatisch worden verlengd, mensen die voor minstens één jaar moeten tekenen of onduidelijke tarieven. De kritiek van sommige gebruikers op fitnesscentra is niet nieuw. Dat wist ook minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die samen met de sector de afgelopen tijd een nieuwe gedragscode opstelde.

De code wordt straks officieel ondertekend, maar in het Radio 2-programma "De inspecteur" gaf hij toch al de belangrijkste punten mee.

  • Er moeten duidelijke tarieflijsten zijn, zodat de consument weet wat hij waarvoor betaalt.
  • Er komen ook verschillende soorten contracten van verschillende duurtijden. Zo zal het mogelijk zijn om een kort contract (maximum 1 maand) of contracten van bepaalde duur (tot maximum 18 maanden) af te sluiten.
  • De consument zal ook de betaalwijze van het contract kunnen kiezen: domiciliëring of overschrijving.
  • Contracten zullen ook niet meer automatisch kunnen worden verlengd zonder dat de consument daarvan op de hoogte is.
  • Er komt ook een buitengerechtelijke geschillenregeling waar consumenten naartoe kunnen stappen als ze geconfronteerd worden met zaken die niet in overeenstemming zijn met de gedragscode. De geschillen zullen daar "snel" behandeld moeten worden.
  • Bij ziekte zal het contract worden opgeschort of beëindigd, afhankelijk van of het een tijdelijk of permanent letsel is. Het doktersattest geldt daarvoor als bewijs. Voor de opgeschorte periode zal niet moeten worden betaald.

De gedragscode is volgens Peeters met "de belangrijkste fitnesscentra" afgesloten. "De dekking is dus maximaal. Ik denk dat de consument met een gerust hart een fitnessabonnement kan ondertekenen", zegt hij.

De code treedt normaal in werking vanaf de ondertekening straks. Goed op tijd voor de typische goede voornemens die begin volgend jaar weer in praktijk moeten worden omgezet.

"Veel zal er niet veranderen"

De fitnessfederatie nuanceert de "grote aanpassingen" in de nieuwe code. "Veel zal er niet veranderen", zegt Erik Van den Abeele aan VRT Nieuws. "We willen vooral duidelijkheid scheppen naar de clubs en de consument."

Volgens hem is de grootste verandering dat een gespreide betaling zal mogelijk zijn. "We zien dat er een gedragsverandering moet komen om van fitness een succes te maken. Daarvoor is een engagement van lange duur nodig. Daarnaast zullen we ook rekening houden met bijvoorbeeld ziekte. Dan is er een opschorting of beëindiging mogelijk."