"Directie NMBS verbreekt unilateraal conventie uit 1996"

De christelijke spoorbond CSC-Trancscom bekijkt samen met een Luiks advocatenkantoor de mogelijkheden tot gerechtelijke stappen tegen de NMBS-directie, die ze er onder meer van beschuldigt op unilaterale wijze een conventie uit 1996 over de arbeidstijd van het spoorpersoneel te verbreken. Ook de socialistische spoorbond zou de mogelijkheid tot juridische stappen bekijken.

Volgens Isabelle Bertrand (CSC -Transcom) hoopt haar vakbond in de loop van volgende week een eerste advies te hebben. De bedoeling is om een noodprocedure te vinden waarmee verhinderd kan worden dat de maatregelen die door de NMBS-directie woensdag bij gewone meerderheid aangenomen werden, in januari worden doorgevoerd. Die maatregelen moeten de productiviteit van het personeel verhogen.

"We gaan twee aspecten in het bijzonder bekijken", aldus Bertrand. "Aan de ene kant het reglementaire aspect, aangezien volgens ons er een tweederdemeerderheid nodig was om de maatregelen aan te nemen. En aan de andere kant het inhoudelijke aspect, waaruit duidelijk blijkt dat de werkweek van het spoorpersoneel opgetrokken wordt van 36 uur naar 37 uur of 37,5 uur."

Volgens de christelijke spoorbond verbreekt de directie van de NMBS daarmee unilateraal een conventie van 1996, waarmee de werkweek op 36 uur vastgelegd werd (in plaats van 38), toen reeds uit besparingsoogpunt, met invoering van een compensatiesysteem uit twee luiken (verlofdag + kredietdag) voor spoorpersoneel dat 40 uur per week werkt.

"Kan u zich inbeelden welk signaal dit geeft naar de werkgevers? Dat gelijk wie plots kan beslissen om zijn personeel gratis langer te laten werken?", aldus Bertrand. Ze benadrukt dat in 1996 het terugdringen van de werkweek ingevoerd werd ten koste van de lonen, waarbij elke werknemer 1,65 procent van zijn salaris verloor.
Volgens Bertrand gaat het om "onevenwichtige maatregelen, inderhaast genomen om te antwoorden op een politieke agenda".
De christelijke spoorbond legde woensdag een alternatief project voor, dat "tegemoet zou kunnen komen aan de productiviteitsdoelstellingen van de regering".

"De directie gaf toe dat het voorstel interessant is, maar vond het niet de moeite om het verder te analyseren", betreurt Bertrand. Ze benadrukt ook dat de maatregelen van de directie geen antwoord bieden op het fundamentele probleem: "het personeel van de NMBS heeft nog 300.000 wettelijke recuperatiedagen tegoed".

HR Rail, het bedrijf dat het spoorpersoneel beheert, wil niet reageren op de mogelijke juridische stappen. "We zullen reageren in de rechtbank en niet in de pers", zegt een woordvoerster.