Europees Parlement onderzoekt medeweten in "dieselgate"

Het Europees Parlement heeft een onderzoekscommissie in het leven geroepen die zal nagaan of de Europese Commissie en de lidstaten wisten - of hadden moeten weten - dat Volkswagen sjoemelsoftware in zijn auto's installeerde voor "dieselgate" in september losbarstte. De commissie krijgt een jaar de tijd voor dat onderzoek.

Meer dan een kwart van de Europarlementsleden had om de oprichting van een onderzoekscommissie gevraagd. De fractieleiders beslisten daarop om dat verzoek en het voorgestelde mandaat ter stemming voor te leggen aan het voltallige parlement. Daar steunt een meerderheid van 354 leden het initiatief. 229 volksvertegenwoordigers stemden tegen, 35 onthielden zich.

De onderzoekscommissie zal 45 leden tellen. Het is haar opdracht te onderzoeken of en hoe de Europese uitstootregels geschonden zijn en of de EU-lidstaten en de Commissie tekortschoten bij het doen naleven van de regels. Het mandaat spreekt van "vermeende tekortkomingen" en zal onder meer bestuderen of de Commissie en de lidstaten over bewijzen van sjoemelsoftware beschikten, vóór het Amerikaanse Agentschap voor Milieubescherming (EPA) het schandaal op 18 september aan het licht bracht.

De commissie krijgt 12 maanden om haar werkzaamheden af te ronden, na zes maanden moet een interimrapport worden ingediend. In januari beslist het parlement wie deel zal uitmaken van de commissie.