Meeste ontslagen Randstad-medewerkers 2 jaar na herstructurering aan het werk

Van de 109 mensen die twee jaar geleden bij een herstructurering HR-bedrijf Randstad moesten verlaten, zijn er momenteel 87 aan het werk. Zes mensen zijn werkloos, zestien zijn inactief. Dat meldt het bedrijf, dat van een "bevredigend resultaat" spreekt.

Twee jaar geleden moesten 109 werknemers van Randstad, Tempo-Team en B-Bridge vertrekken. Van die mensen zitten er zes in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), vijf zijn langdurig ziek, vier volgen een langere opleiding en één iemand verblijft om privéredenen in het buitenland. Van de rest zijn er 87 aan het werk en zes nog steeds werkloos.

Randstad vindt dat een goed resultaat. Bijna alle ontslagen werknemers hebben een hoger diploma, wat bevorderlijk is bij het vinden van een nieuwe job. "Daartegenover staat dat de gemiddelde leeftijd van de betrokkenen 43,5 bedraagt. Heel wat ex-medewerkers hadden een anciënniteit tussen de 15 en de 20 jaar. Het was voor hen dikwijls wennen om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven", luidt het.