Basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid

De Vlaamse regering stapt af van het principe van "basismobiliteit" dat in 2001 was ingevoerd door toenmalig socialistisch minister Steve Stevaert. Huidig minister Ben Weyts wil het openbaar vervoer meer afstemmen op de wensen van de reizigers.

Concreet kwam basismobiliteit er op neer dat iedereen een bushalte op minstens 750 meter van zijn voordeur zou hebben. Op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) stapt de Vlaamse regering nu over aan een alternatief, "basisbereikbaarheid".

Volgens minister Weyts wil dat zeggen dat het vervoer nu meer zal afgestemd worden op de wensen van de reizigers zelf. Niet iedereen wil een bushalte vlakbij de deur, heeft die nodig of gebruikt die nooit.

Er zou dus meer flexibiliteit moeten komen en meer efficiëntie. Concreet denkt Weyts dat de private sector en dan met name taxi's de rol kunnen overnemen van de soms erg dure belbussen die op verzoek rijden. Dat hoeft niet noodzakelijk duurder te worden, zegt hij. Hij maakt zich overigens sterk dat het hier niet gaat om een besparingsoperatie.

Weyts ontkent ook dat het platteland minder verbindingen zal krijgen. Er zullen misschien buslijnen geschrapt worden, maar dat zal gebeuren in overleg met de lokale besturen en burgemeesters die de lokale noden beter kennen. Weyts gelooft ook niet dat de maatregel mensen nu de auto zal injagen, want er zal nu meer rekening gehouden worden met de wensen van de gebruiker, zegt hij.

Vakbonden De Lijn zijn bezorgd

De vakbonden bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn zijn intussen ongerust over de plannen van de Vlaamse regering.

"Wij maken ons grote zorgen over de manier waarop de nieuwe alternatieve vormen van collectief vervoer georganiseerd gaan worden", staat in een mededeling van ACV Openbare Diensten.

"Er ontbreekt een regelgevend kader. Het kan toch niet dat vrijwilligersbusjes, buurtbusjes,... gaan concurreren met de reguliere sector waar afspraken worden gemaakt over de kwalificatie van de chauffeur, de rij- en rusttijden en de loon- en arbeidsvoorwaarden".

Het ACV zegt bereid te zijn tot een constructief overleg, maar eist wel gelijke spelregels voor iedereen om sociale dumping te voorkomen.

"Meer samenwerking met NMBS"

TTB, de vereniging van trein-, tram- en busgebruikers, reageert gemengd op de plannen van de Vlaamse regering. De vereniging vindt het positief als De Lijn meer zou samenwerken met de NMBS. Nu werken die gewoon naast elkaar door, aldus de reizigers.

De organisatie heeft wel twijfels bij het betrekken van de lokale besturen bij de vervoersplannen van De Lijn. Gemeenten en kleine steden hebben op dat vlak weinig ervaring, zegt de TTB. Het kan ook niet zijn dat mensen een taxitarief moeten betalen om naar de dichtst bijgelegen bushalte te reizen.

Meest gelezen