Gaspijplijn van Rusland naar Duitsland stuit op verzet president Tusk

De geplande aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream II van Rusland naar Duitsland staat haaks op de Europese ambitie om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Dat heeft Europees president Donald Tusk duidelijk gemaakt na afloop van de Europese top.
AP2014

Tusk hamerde erop dat alle Europese leiders het eens waren dat infrastructuurprojecten moeten overeenstemmen met de Europese wetgeving en doelstellingen. In dat kader is het verminderen van de afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers en het diversifiëren van aanvoerroutes een belangrijk speerpunt.

Nord Stream II "zou onze afhankelijkheid van één leverancier verhogen en tachtig procent van de Russische gasimport op één route concentreren", stelde Tusk. Tusk wees er ook op dat Nord Stream II het Russische gasbedrijf Gazprom in Duitsland een dominante marktpositie van 60 procent zou opleveren.

"Volgens mij versterkt Nord Stream onze diversificatie niet, en vermindert het evenmin onze afhankelijkheid", maakte Tusk duidelijk.

De Pool beklemtoonde wel dat er geen politieke beslissing zal geveld worden. Het is aan de Europese Commissie om haar technisch en juridisch onderzoek af te ronden en te oordelen of het project strookt met "onze conclusies van vandaag".

THIERRY CHARLIER

Geopolitieke implicaties

Met Nord Stream II willen Gazprom en West-Europese energiegiganten de bestaande gasaanvoer vanuit Rusland via de Baltische Zee naar Duitsland aanzienlijk opkrikken.

Het dossier heeft ook geopolitieke implicaties. Het zou de rol van Oekraïne als transitland naar Europa een zware klap kunnen toebrengen.

Mede daarom wilden Oost-Europese leiders het dossier op de top bespreken, ondanks verzet uit Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel beklemtoonde na afloop dat Nord Stream II een privéproject is. "Ik heb duidelijk gemaakt dat dit een economisch project is, met private investeerders." Volgens haar zal Oekraïne hoe dan ook een rol als transitland blijven behouden.