Kernkabinet wellicht niet tot finish bijeen over hete hangijzers

Het kernkabinet zit sinds deze namiddag samen in de Lambermont met een pak werk voor de boeg. Op het programma staat een reeks moeilijke dossiers, zoals het strategisch plan voor Defensie, de kerntaken van de politie en de activering van langdurig zieken. Dat er vandaag een akkoord over alle punten wordt bereikt, ligt evenwel niet in de lijn der verwachtingen.

De topministers van de federale regering, aangevuld met enkele vakministers, trokken om 15.30 uur naar de ambtswoning van premier Charles Michel. De agenda oogt alvast niet min. Naast de eerder genoemde dossiers buigen de excellenties zich bijvoorbeeld ook over het sociaal conflict bij de NMBS, waar minister van Werk Kris Peeters werd gevraagd bemiddeling te organiseren.

Het is evenwel onzeker of de ministers vandaag alle punten al zullen aansnijden. In regeringskringen valt te horen dat het vandaag "nog maar de 18e december is", en er dus nog enkele dagen tijd overblijven. Bovendien lijken verschillende dossiers met mekaar verbonden te zijn. Het ene dossier heeft vaak een impact op het andere, zei MR-vicepremier Didier Reyders bij het binnengaan.

"Discussie over kerntaken politie kan nog enkele dagen wachten"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet noteren dat hij het dossier over de kerntaken van de politie graag wil afsluiten, maar dat de discussie al vijftien jaar aan de gang is en het dus nog wel enkele dagen kan wachten.

Hij benadrukte dat het debat geen besparingsoperatie betekent. "Het gaat om meer politieagenten die meer politietaken doen", luidde het.

Sociale bemiddeling bij NMBS

Minister Peeters gaf aan dat hij al verschillende contacten heeft belegd om de sociale bemiddeling bij de NMBS op poten te zetten. "Ik ben minister van Werk. Ik ga er alles aan doen om de beste bemiddelaar in het veld te sturen. Daar hoor ik niet bij", verzekerde Peeters.

Zijn collega Reynders voegde er aan toe dat, indien een sociaal bemiddelaar aan de slag gaat, er ondertussen geen stakingsacties zouden mogen plaatsvinden.