Regering start project voor nieuwe NCIA-zetel van NAVO in Bergen

De ministerraad heeft de opstart goedgekeurd van de bouw van nieuwe gebouwen voor het Nato Communications and Information Agency (NCIA) in Casteau bij Bergen. Daarvoor wordt 90 miljoen euro vrijgemaakt.

Het geld dient voor de financiering van de studies en de bouw, alsook voor het personeel dat nodig is om het project te beheren, maar ook voor de voorbereidingen op de bouw van de toekomstige zetel van het Shape-hoofdkwartier in Casteau.

Van het totale bedrag gaat 87 miljoen euro naar de bouw van het NCIA-gebouw - waarvan de NAVO heeft beslist de activiteiten te concentreren in Den Haag en Bergen - en 3 miljoen euro naar personeelskosten.

Op 17 juli had de ministerraad beslist het project van de NCIA en het Shape-hoofdkwartier in twee afzonderlijke projecten op te splitsen. Het beheer en de opvolging werd toevertrouwd aan Defensie. Maar voor de nieuwe gebouwen in Casteau "blijft de eerste minister gemachtigd voor de overheidsopdrachten en de financiële aspecten". Bedoeling is dat de minister van Defensie en de premier een protocolakkoord opstellen dat Defensie aanduidt als opdrachtencentrale voor de realisatie van het NCIA-project.

De doelstelling is de NCIA-bouwwerken in 2019 af te ronden. Daar zullen zowat 700 mensen worden ondergebracht, van wie een groot deel vanuit Den Haag naar Bergen zal afzakken. De oorspronkelijke inhuldiging was voor eind 2017 voorzien.