Taxshift finaal goedgekeurd: meteen zeker 44 euro extra voor helft werknemers

De plenaire Kamer heeft - meerderheid tegen oppositie - de taxshift finaal goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2016 start de lastenverschuiving weg van arbeid die groei en jobs moet creëren. De helft van de werknemers zal meteen minstens 44 euro netto extra op zijn loonbriefje vinden en bedrijven zullen minder lasten verschuldigd zijn. Om dat te betalen gaat onder meer een reeks andere taksen en accijnzen omhoog.

Meerderheid en oppositie gingen wekenlang in de clinch over de taxshift. Stokpaardje van de regering is de verhoging van het nettoloon met minstens honderd euro voor de helft van de werknemers tegen 2019.

In elk geval zal ruim de helft van de werknemers volgende maand netto al minstens 44 euro extra op zijn loonbriefje zien. Opgeteld bij de verhoging van de forfaitaire beroepskosten die begin 2015 inging, gaat het dus om 57 euro extra voor het mediaanloon (2.800 euro bruto) ten opzichte van 2014. Voor het minimumloon komt er in januari netto zelfs al 60 euro bij (bovenop 23 euro van 2015), terwijl de gemiddelde lonen van 3.300 euro er 38 euro bij krijgen (bovenop 13 euro van 2015).

Om hun concurrentiekracht te verhogen, zullen de bedrijven onder meer kunnen rekenen op een verlaging van de patronale lasten naar 25 procent. Kmo's krijgen zicht op goedkopere eerste aanwervingen, terwijl zelfstandigen hun sociale bijdragen zien dalen. Ook de laagste pensioenen en uitkeringen gaan licht omhoog, al is dat voor de oppositie ruim onvoldoende.

Taksen om taxshift te spijzen

Om alles te betalen, voert de regering onder meer een taks in op frisdrank en verhoogde ze de accijnzen op diesel, alcohol en tabak.

Daarnaast stijgt de roerende voorheffing op intresten uit obligaties en dividenden, komt er een taks op fiscale constructies in het buitenland en een speculatietaks.

Een nieuw systeem van fiscale regularisatie, de strijd tegen fiscale fraude en bijkomende hervormingen bij de overheid moeten de operatie verder rond maken.

Klopt de rekening? Toekomst zal het uitwijzen.

Volgens de oppositie mist de regering nog ettelijke miljarden om de taxshift te kunnen betalen, haalt ze te weinig geld bij de grote vermogens en draaien de burgers grotendeels zelf op voor het prijskaartje.

Of de rekening klopt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Niet alleen de oppositie, maar ook verschillende instellingen waarschuwen dat niet alle verwachte inkomsten even zeker zijn.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de rest van de regering onderstrepen echter dat ze voorzichtig waren bij het inschatten van de opbrengsten en de terugverdieneffecten van de verschillende ingrepen uit de taxshift. Al moet in 2019 wel nog zowat 1 miljard euro gevonden worden.