Voorstel verlenging aanhoudingstermijn spreekt niet enkel over terreur

Het wetsvoorstel van de federale meerderheid om de aanhoudingstermijn van 24 naar 72 uur te brengen, haalt niet enkel voor daden van terrorisme, maar voor alle misdrijven de grondwettelijke grendels weg. Dat doet de oppositie de wenkbrauwen fronsen. Het voorstel werd aangekondigd na de aanslagen in Parijs.

Kort na de aanslagen in Parijs kondigde premier Charles Michel 18 maatregelen aan in de strijd tegen terreur. Een ervan is de uitbreiding van de maximale termijn voor administratieve aanhoudingen naar 72 uur in kader van onderzoeken naar terroristische daden, weliswaar als uitzondering op de algemene regel van 24 uur.

De maatregel vereist een wijziging van de Grondwet en dus ook steun van de oppositie om aan een tweederdemeerderheid te komen. De socialistische en groene oppositie toonde zich meteen bereid om die steun te leveren, maar waarschuwde dat het beperkt moet blijven tot terrorisme.

Net daar knelt nu het schoentje. Het wetsvoorstel dat meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open VLD als basis willen gebruiken voor de parlementaire bespreking, beperkt zich helemaal niet tot terrorisme. In de samenvatting is sprake van "complexe misdrijven zoals terrorisme", terwijl het eigenlijke artikel slechts stelt dat "de wet de gevallen (bepaalt) waarin deze termijn op tweeënzeventig uren kan worden gebracht".

"Verschillende bruggen te ver"

Meteen zou zo de grondwettelijke grendel verdwijnen voor alle misdrijven. Dus zelfs al beperkt de regering-Michel de termijnverlenging tot terroristische daden, dan nog staat niets een volgende regering in de weg om de verlenging ook voor andere misdrijven door te voeren. Zonder nood aan tweederdemeerderheid dus.

Voor Groen gaat dat verschillende bruggen te ver. "In de Grondwet moet expliciet worden ingeschreven dat een uitzondering enkel kan voor terrorisme, anders zal het gewoon voor alles mogelijk zijn", onderstreept Kamerlid Stefaan Van Hecke. En ook binnen de meerderheid valt te horen dat hierover "nog gesproken zal moeten worden".

Bedoeling is dat de tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding op 8 januari experts uitnodigt voor hoorzittingen over de grondwetshervorming. Daarvoor moet de commissie die eigenlijk bevoegd is voor grondwetswijzigingen wel nog formeel het licht op groen zetten. Over de rest van de werkzaamheden heeft de tijdelijke commissie - tot onvrede van de oppositie - nog geen duidelijke afspraken gemaakt. Daarvoor is het voorlopig wachten op meer duidelijkheid over de maatregelen die de regering via wetsontwerpen wil regelen en de timing die daarbij hoort.